Erfenis of legaat

Met een nalatenschap kunt u na overlijden belastingvrij schenken aan ANBI erkende instelling. Op die manier draagt u iets bij aan uw idealen ook als u er zelf niet meer bent. Met uw geld kunnen we verder investeren in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en projecten die de mentale gezondheid verbeteren en schade door middelengebruik beperken. Uw nalatenschap doet er op deze manier toe!

U kunt het Trimbos-instituut in ieder geval op 2 manieren in uw testament opnemen:

Erfstelling

Een erfstelling is een percentage van uw bezit dat door middel van uw testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Door het Trimbos-instituut (mede)erfgenaam te maken, bepaalt u welk percentage van uw erfenis het Trimbos-instituut erft. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag nalaat aan een door u gekozen organisatie of persoon. Door het Trimbos-instituut te benoemen tot legataris krijgt het instituut een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed.

Vastleggen

Neem contact op met uw notaris

Uw wensen kunt u bespreken met uw notaris. Uw notaris kan u advies geven en een en ander vastleggen in uw testament.´

ANBI status

Het Trimbos-instituut is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom hoeven wij geen erfbelasting te betalen. Lees meer over onze ANBI erkenning.

Juiste tenaamstelling

Het is belangrijk om de juiste tenaamstelling aan te gebruiken in uw testament. Geef als tenaamstelling op: Stichting Trimbos-instituut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction, statutair gevestigd te  Utrecht met het adres 3521 VS Utrecht, Da Costakade 45, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41265454, ofwel haar rechtsopvolger.

Hulp of advies nodig bij uw nalatenschap?

Neem contact op met de Raad van Bestuur via: Marijke de Groot, bestuurssecretaresse, mgroot@trimbos.nl, telefoon: 030-297 11 00.