Organisatie

Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Wij leveren maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen.

Kernthema's en levensloop

Wij richten ons op vijf kernthema's; alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen. Daarbij nemen we het levensloopperspectief als uitgangspunt. Elk thema werken wij uit in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.

Onze speerpunten

  • ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, zorgstandaarden, richtlijnen, interventies en preventieprogramma’s;
  • signaleren en monitoren van psychische problemen, verslaving en gebruik van alcohol, drugs en tabak;
  • onderzoek en evaluatie van de GGz en verslavingszorg: organisatie, toegankelijkheid, kwaliteit en (kosten)effectiviteit;
  • informeren van beleidsmakers, politici en professionals over de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking;
  • bieden van trainingen en cursussen voor uiteenlopende doelgroepen: van professionals in de GGz en verslavingszorg, POH-GGZ en huisartsen, politie en justitie tot medewerkers van gemeenten, horeca en scholen;
  • publieksvoorlichting over psychische problematiek, verslaving en gebruik van alcohol, drugs en tabak;
  • bevorderen van uitwisseling en het delen van kennis door organisaties en individuen op lokaal niveau en wereldwijd met elkaar in contact te brengen.

Opdrachtgevers en financiering

Het Ministerie van VWS en ZonMW zijn belangrijke opdrachtgevers. Maar ook GGz-instellingen, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, GGZ Nederland, gemeentelijke overheden, Ministerie van Buitenlandse Zaken (MATRA), Senter, UNAIDS, Europese instanties en vele andere organisaties weten het Trimbos-instituut te vinden.

Meer informatie

In de brochure 'Focus op de geestelijke gezondheid' vindt u een selectie van de activiteiten, projecten en producten van het Trimbos-instituut.

Focus op de geestelijke gezondheid (pdf)