Wetenschap

Het fundament van het Trimbos-instituut is wetenschappelijke kennis van een kwalitatief hoog niveau.

Om de kwaliteit van ons eigen onderzoek te waarborgen:

  • Hebben we een intern kwaliteitssysteem rond onderzoek
  • Bieden we gecentraliseerde methodologische ondersteuning aan onze onderzoekers
  • Volgen we drie breed erkende gedragscodes: Gedragscode gezondheidsonderzoek, de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, en de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling.

Elk programma en kernthema van het Trimbos-instituut heeft idealiter een hoogleraar in dienst of aan zich verbonden. Daarnaast streven we er naar het aandeel gepromoveerde medewerkers binnen de programma’s van het Trimbos-instituut op ten minste 30% te houden. We faciliteren onze promovendi om hun promotieonderzoek te kunnen doen naast hun reguliere werk. Ook zoeken we op relevante thema’s samenwerking met lectoren (HBO) en/of practoren (MBO) .

Hoogleraren

featured_image
Marc Willemsen
Programmahoofd Tabak
featured_image
Marloes Kleinjan
Programmahoofd Jeugd
featured_image
Hans Kroon
Programmahoofd Zorg & Participatie
featured_image
Laura Shields - Zeeman
Programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie, Trimbos

Promovendi

featured_image
Marieke Rombouts
Wetenschappelijk medewerker
featured_image
Anne Kleijburg
Promovendus Centrum Economische Evaluatie
featured_image
Linda van der Spek
Promovendus
featured_image
Sophie Jooren
Promovendus
featured_image
Marloes van Wezel
Promovendus