Sophie Jooren

Promotieonderzoek

Werkzame elementen van lokaal tabaksontmoedigingsbeleid.

Toelichting

In dit project wordt op basis van beleidsvoorstellen van GGD-regio’s en gesprekken met lokale beleidsmakers in kaart gebracht welke elementen gemeenten gebruiken in hun lokale tabaksbeleid. Op basis van aanvullend vragenlijstlijstonderzoek, interviews met beleidsmakers en kennis uit de wetenschappelijke literatuur onderzoeken we vervolgens welke elementen effectief zijn in het ontmoedigingen van tabaksgebruik.

Promotoren / Co-promotoren

  • Promotor: prof. Dr. Marc C. Willemsen (Universiteit Maastricht en Trimbos-instituut)
  • Promotor: prof. Dr. Maria Jansen (Universiteit Maastricht en GGD Zuid-Limburg)
  • Co-promotor: Jeroen Bommelé (Trimbos-instituut)

Universiteit

Universiteit Maastricht