Marc Willemsen

Expertise

Marc Willemsen is nationaal en internationaal expert op het gebied van tabaksontmoediging. Als bijzonder hoogleraar Tabaksontmoediging aan de Universiteit Maastricht (UM) begeleidt hij verschillende promovendi. Hij is hoofdonderzoeker van de International Tobacco Control (ITC) Netherlands Study en betrokken bij verschillende Europese onderzoeksprojecten (o.a. EUREST-PLUS, SILNE-R). Hij is voorzitter van het Nederlands Netwerk voor tabaksonderzoekers (NNvT) en was bestuurslid van de ‘Society for Research on Nicotine and Tobacco’ (SRNT-Europe).

Bij het Trimbos-instituut is hij verantwoordelijk voor het kernthema tabak en draagt met zijn kennis en ervaring bij aan het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET). Marc Willemsen is opgeleid als cultuurpsycholoog (Radboud Universiteit). In 1997 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar de effectiviteit van stoppen-met-roken programma’s voor werknemers. Sindsdien heeft hij meer dan 100 wetenschappelijke artikelen en boekbijdragen over uiteenlopende aspecten van tabaksontmoediging geschreven.

Inspiratie en missie

Willemsen is geïnteresseerd in alle aspecten van tabaksontmoediging: van de vraag waarom het voor individuen zo moeilijk is om te stoppen met roken tot de vraag welke aanpak op populatieniveau de meeste impact heeft en waarom het vaak zo moeilijk is om effectieve strategieën te implementeren. De laatste jaren is hij steeds meer geïnteresseerd geraakt in ethische, politieke en bestuurskundige aspecten van tabaksbeleid.

Ik hoop via mijn wetenschappelijk werk bij te dragen aan meer kennis en inzicht in effectieve tabaksontmoediging en uiteindelijk aan een rookvrije samenleving.

Bezig met…

Ik werkte de afgelopen tijd aan een academisch boek over de totstandkoming van tabaksbeleid in de Nederlandse context. Het boek is in 2018 verschenen.

Nevenfuncties

  • Bijzonder hoogleraar Tabaksontmoediging Leerstoel Tobacco Control research, Universiteit van Maastricht
  • Lid Adviescommissie Minder Kanker, KWF Kankerbestrijding

Links

Berichten