Marc Willemsen

Tobacco Control Research

Over

Marc Willemsen studeerde in 1988 af aan de Radboud University Nijmegen (afstudeerrichting cultuur psychologie) en promoveerde in 1997 aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift getiteld ‘Development and evaluation of a smoking cessation programme for workplaces. Prof. Willemsen was van 1998 tot 2013 als onderzoeker werkzaam bij STIVORO, het Nederlandse expertcentrum op het gebied van tabaksontmoediging.

Na de beëindiging van STIVORO werkte hij als senior onderzoeker bij de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR). Hij werkt sinds November 2017 als kernthemaleider tabaksontmoediging bij het NET (Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging) van het Trimbos-instituut en sinds 2020 als afdelingshoofd (Programma Tabak). Hij bekleedt sinds 2010 een bijzondere leerstoel op gebied van tabaksontmoediging aan de Universiteit van Maastricht.

Expertise

Prof. Marc Willemsen is een nationale en internationale expert op het gebied van stoppen met roken en (effectiviteit van) tabaksontmoediging. Hij heeft meer dan 160 internationale wetenschappelijke artikelen op het gebied van roken en tabaksontmoediging gepubliceerd en is auteur van een academische studie naar de totstandkoming van nationaal tabaksontmoedigingsbeleid (‘Tobacco control in the Netherlands: Between Economy, Public Health, and Ideology. London: Palgrave MacMillan).

Hij heeft sinds 1989 onderzoek gedaan bij de vakgroep Gezondheidsbevordering aan de Universiteit van Maastricht naar uiteenlopende aspecten van tabaksontmoediging (onder meer resulterend in een proefschrift over effectiviteit van stoppen met roken interventies). Hij is initiatiefnemer en adviseur geweest bij de uitvoering van de MKBA (Maatschappelijk Kosten-Baten Analyse) van het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid, een samenwerkingsproject van de Universiteit van Maastricht met het RIVM en het Trimbos-instituut. Hij is ‘principal investigator’ van de ‘International Tobacco Control (ITC) Netherlands Evaluation Study’, onderdeel van het wereldwijde wetenschappelijke ITC netwerk. Hij is betrokken geweest bij verschillende Europese onderzoeksprojecten op het gebied van tabaksbeleid (ESCHER, EUREST-PLUS, SILNE, SILNE-R).

Prof. Willemsen heeft 9 promovendi begeleid als co-promotor of eerste promotor en heeft in 45 promotiecommissies zitting genomen, vrijwel allemaal op het gebied van roken en tabaksontmoediging. Hij is oprichter en voorzitter van het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT).

Beschrijving leeropdracht

De leeropdracht behelst het bestuderen van de effectiviteit van maatregelen en interventies die onderdeel zijn van tabaksontmoedigingsbeleid, alsmede van de totstandkoming van tabaksontmoedigingsbeleid, zowel in Nederland als het buitenland. De doelstelling is om op basis van wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan een rookvrije samenleving.
In de eerste vijf jaar van zijn leerstoel deed hij vooral onderzoek naar het effect van tabaksontmoedigende maatregelen op (psychosociale determinanten van) stoppen met roken, zowel op individuele rokers als de maatschappelijke impact. Veel van het onderzoek vond plaats middels het ‘International Tobacco Control (ITC) Policy Evaluation Project’. In de tweede vijfjaarsperiode breidde het onderzoek zich uit naar factoren die de totstandkoming van tabaksontmoedigingsbeleid bepalen, zoals politieke factoren en maatschappelijk draagvlak.

Nevenfuncties

 • Bijzonder hoogleraar Tabaksontmoediging Leerstoel Tobacco Control research, Universiteit van Maastricht
 • Lid Adviescommissie Minder Kanker, KWF Kankerbestrijding

Publicaties

Kernpublicaties

 • Willemsen, M. (2011). Roken in Nederland: De keerzijde van tolerantie (oratie). Maastricht: Maastricht University.
 • Willemsen, M.C. (2018). Tobacco control in the Netherlands: Between Economy, Public Health, and Ideology. Palgrave Studies in Public Health Policy Research. London: Palgrave MacMillan.
 • Willemsen, M.C. & J.V. Been (2022). Accelerating tobacco control at the national level with the Smoke-free Generation movement in the Netherlands. NPJ Primary Care Respiratory Medicine, 32(1): 58.
 • Willemsen, M.C., Mons, U., & Fernández, R. (2022). Tobacco Control in Europe: progress and key challenges (review). Tobacco Control, 31: 160-163.
 • Willemsen, MC. (2017). Het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid: Mijlpalen in het verleden en een blik op de toekomst. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161, D949.
 • Willemsen, M. (2018). Tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland: tussen economie, publieke gezondheid en ideologie. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 96: 112.
 • Hummel, K., Hoving, C., Nagelhout, G.E., de Vries, H., van den Putte, B., Candel, MJJM, Borland, R, Willemsen, M.C. (2014). Prevalence and reasons for use of electronic cigarettes among smokers: Findings from the International Tobacco Control (ITC) Netherlands Survey. International Journal of Drug Policy, 26 (6): 601–608.
 • Willemsen, M. C., Kuijpers, T., & Kunst, A. (2021). Tobacco control partnership capacity: An overview and comparison of 18 European partnerships. Tobacco Prevention & Cessation, May 20;7:34.
 • Willemsen, M.C. & Fooks, G. (2020). Tobacco industry access to policy elites and the implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Tobacco Control, 29: e50-e55. Doi: 10.1136/tobaccocontrol-2019-055251.
 • Kuijpers, T.G., Kunst, A.E., Willemsen, M.C. (2019). Who calls the shots in tobacco control policy? The relative policy dominance of pro and anti-tobacco interest groups across six European countries. BMC Public Health, 19: 800. https://doi.org/10.1186/s12889-019-7158-6
 • Kuijpers, T.G., Kunst, A.E., Willemsen, M.C. (2019). Who calls the shots in tobacco control policy? The relative policy dominance of pro and anti-tobacco interest groups across six European countries. BMC Public Health, 19: 800. https://doi.org/10.1186/s12889-019-7158-6.
 • Nuyts, P.A.W., Kuijpers, T.G., Willemsen, M.C., & Kunst, A.E. (2018). How can a ban on tobacco sales to minors be effective in changing smoking behaviour among youth? – A realist review. Preventive Medicine, 115:61-67.
 • Nuyts PAW, Kuipers MAG, Willemsen MC, Kunst AE. (2020). An increase in the tobacco age-of-sale to 21: for debate in Europe. Nicotine & Tobacco Research, 22, 1247-1249. doi: 10.1093/ntr/ntz135.

Alle publicaties