Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Trimbos-instituut bestaat uit vijf leden.

Het Trimbos-instituut staat voor een mentaal gezonde samenleving, waarbij preventie gericht op mentale gezondheid en middelengebruik een belangrijke rol spelen in een samenleving en waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar.

Op basis van het beginsel dat goed bestuur en toezicht bijdraagt  aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en maatschappelijk vertrouwen is ervoor gekozen de Governancecode Zorg 2022 als instrument te gebruiken om de governance van het Trimbos-instituut in te richten. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde.

> Lees de Toezichtvisie van het Trimbos-instituut

Raad van Toezicht Trimbos-Instituut

Leden van de Raad van Toezicht

lic. M.L.M. Dullaert MBA (voorzitter)

Ondernemer en bestuurder die op 15 februari 2011 door de Tweede Kamer benoemd werd tot de eerste Kinderombudsman van Nederland. Hij vervulde deze functie tot 1 april 2016. Hij is bestuursvoorzitter van Stichting KidsRights, die zich inzet voor de kinderrechten in ontwikkelingslanden. Met ingang van 1 oktober 2015 was hij ook voorzitter van het Europese netwerk van Kinderombudsmannen. Meer info via Wikipedia
Lees het volledige interview met Marc Dullaert over zijn drijfveren en ambities voor het Trimbos-instituut.

Dr. C. M. H. A Deckers MBA

Christel Deckers is een ervaren toezichthouder en consultant, gespecialiseerd in organisatieadvies, bedrijfsvoering, digitalisering (ICT) en governance bij zorg- en welzijnsorganisaties. Als toezichthouder is zij verbonden aan het Maxima Medisch Centrum, het Trimbos-instituut, Marente, Raphaelstichting en ASKO;  maatschappelijk verantwoorde omgevingen waar duurzaamheid verankerd is. Zij is gepromoveerd aan de Business School of Economics in Nijmegen.

Christel doet onderzoek naar de relatie tussen bestuur en governance aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Tevens is zij per juni 2021 lid Raad van Bestuur bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Ze schrijft recensies voor managementboek over governance, bestuur en persoonlijke ontwikkelingen. Ook is Christel werkzaam als executive coach.

Prof. dr. H.F.L. Garretsen

Emeritus hoogleraar gezondheidszorgbeleid Tilburg University.
Henk Garretsen was oprichter en directeur van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University en is nu emeritus hoogleraar gezondheidszorgbeleid in Tilburg. Daarvoor was hij onder meer bijzonder hoogleraar verslaving aan de EUR en directeur van het Instituut voor onderzoek naar leefwijzen en verslaving (IVO). Ook was hij lang lid van het managementteam van de GGD Rotterdam e.o.

J.E. Fijn van Draat MBA CPC

In februari 2021 is Annette Fijn van Draat gestart als toezichthouder bij het Trimbos instituut. Sinds 2016 heeft ze verschillende toezichthoudende functies in de gezondheidszorg en het onderwijs; bij de KwadrantGroep en de Onderwijs Groep Amersfoort. Hierbij heeft ze naast de brede toezichthoudende rol specifiek aandacht voor de portefeuilles financiën, bedrijfsvoering, ICT, informatiemanagement en vastgoed. Annette is werkzaam als bestuurder bij de WilgaerdenLeekerweideGroep in Wognum. Eerder werkte zij als bestuurder van het Flevoziekenhuis te Almere. Haar affiniteit met onderzoek stamt uit haar professionele ervaring als manager bedrijfsvoering van het UMC Utrecht, waarbij ze een dominant wetenschappelijke divisie aanstuurde èn waar ze de rol had van directeur van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. In de jaren daarvoor bekleedde ze een managementfunctie bij het Diakonessenhuis Utrecht en een staffunctie bij het Amsterdam UMC. In het begin van haar loopbaan was ze werkzaam bij onder andere Nike Europe, Compendium Inkoopconsultants en ING.

drs. K.J. Kuperus

Karina Kuperus is partner bij KPMG Nederland binnen het adviesteam Strategie & Organisatie. Karina adviseert bedrijven over hun digitale strategie en transformatie. De afgelopen jaren was zij als “Head of Digital & Innovation” verantwoordelijk voor de digitale strategie van KPMG. Zij beschikt over expertise op het gebied van technologie, innovatie, platform businessmodellen, data-analyse en de wereld van startups en scale ups. Karina heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft aanvullend opleidingen gevolgd op het gebied van digitalisering zoals Singularity University en een Digital MBA aan Vlerick business school.