Meerjarenbeleidsplan 2023-2025 (samenvatting)

Het Trimbos-instituut staat voor een mentaal gezonde samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar. Een samenleving waarin mensen zich bewust zijn van de risico’s van middelengebruik en schade door gebruik wordt voorkomen. Een samenleving waar mensen zorg hebben voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving.

Dit is onze missie, aangepast aan onze nieuwste inzichten en opvattingen. Dit is waar we als Trimbos-instituut voor gaan, waar we ons iedere dag opnieuw voor inzetten en wat de samenleving van ons mag verwachten.

In Nederland gaat het gemiddeld genomen goed[1]. De afgelopen decennia steeg de welvaart, het opleidingsniveau en de levensverwachting. In 2020 gaven Nederlanders hun leven gemiddeld een 7,8. Achter dat gemiddelde gaan echter grote verschillen tussen groepen mensen in de samenleving schuil. Die ongelijkheid is er al jaren en neemt eerder toe dan af. Veel mensen zijn somber over hoe het gaat met ons land. We leven in een roerige tijd, met crises op veel verschillende gebieden: klimaat, wonen, gezondheidszorg, de arbeidsmarkt etc. De samenleving is gepolariseerd en het vertrouwen in de overheid en instituties is fors afgenomen. Het vertrouwen in de wetenschap is ook niet voor iedereen vanzelfsprekend. Toch is het imago van de wetenschap nog altijd het sterkste van de verschillende instituties. Dat is van belang want juist de wetenschap kan helpen om feiten van meningen te onderscheiden en daarmee bij te dragen aan meer maatschappelijke consensus en politieke slagkracht.

Voor het Trimbos-instituut zien we een grote uitdaging. Juist in deze roerige tijd is er belang bij een betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk baken van kennis op het gebied van mentale gezondheid en middelengebruik. Als kennisinstituut op het gebied van mentale gezondheid en middelengebruik, denken we de maatschappelijke dialoog en het politieke debat te kunnen voeden met onze kennis. We willen ons ontwikkelen tot een strategische sparringpartner en verbindende autoriteit met een maatschappelijke gidsfunctie. Met onze kennis willen we agenderen, anticiperen en proactief bijdragen aan een mentaal gezonde samenleving waarin iedereen ertoe doet. We streven daarbij naar meer maatschappelijke impact. We variëren in onze rol van verbinder en adviseur tot pleitbezorger al naar gelang het nodig en gewenst is. Maar altijd op basis van wetenschappelijk gefundeerde kennis.

Deze ambitie hebben we vormgegeven in een 6-tal doelen waar we eind 2025 willen staan.

Inhoudelijke doelen:

  1. We worden gezien als verbindende autoriteit met een maatschappelijke gidsfunctie
  2. We zijn expert in Mental Health in all Policies
  3. We werken integraal, sectoroverstijgend en samen met eindgebruiker(s)

Organisatie doelen:

  1. We hebben betrokken medewerkers die in balans zijn
  2. We hebben onze digitale strategie gerealiseerd en verankerd
  3. We hebben ons fundament op orde; we zijn klaar voor een duurzame toekomst.

Deze doelen hebben we voor 2023 vertaald in doelstellingen met een aantal concrete resultaten.

Met dit plan zetten we een volgende stap in het bouwen aan een mentaal gezonde samenleving voor iedereen. Omdat álle mensen ertoe doen.

Bekijk ons meerjarenbeleidsplan

 

[1] Open brief aan de 2e kamer 19 september 2022, Sociaal Cultureel Planbureau

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.