Anne Kleijburg

Promotieonderzoek

Kosteneffectiviteit en implementatie van integrale FACT+Gemeente teams in Friesland, Nederland.

Toelichting

Dit project evalueert de inzet van integrale EPA teams bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen in vergelijking tot de huidige organisatie van de zorg met wijkteams en aparte FACT-teams in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. Daartoe wordt een inschatting gemaakt van de (kosten-) effectiviteit van de integrale teams, en wordt de implementatie van de werkwijze geëvalueerd middels een kwalitatieve studie.

Promotoren / Co-promotoren

  • Prof. Dr. Hans Kroon (Promotor)
  • Prof. Dr. Silvia Evers (Promotor)
  • Dr. Ben Wijnen (Co-promotor)
  • Dr. Joran Lokkerbol (Co-promotor)

Universiteit

Universiteit Maastricht

Publicaties