Anne Kleijburg

Expert afbeelding
Functie: Promovendus Centrum Economische Evaluatie
Programma: Epidemiologie
Telefoon:

Expertise

Anne Kleijburg doet onderzoek naar de kosteneffectiviteit van zorg bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Haar hoofdproject focust zich op de kosteneffectiviteit en implementatie van integrale EPA-teams in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. Dit betreft een lokaal initiatief waarbij psychiatrische wijkteams die werken volgens de Flexible Assertive Community Treatment (FACT) methodiek worden geïntegreerd met sociaal werkers uit het sociaal domein om herstelgerichte zorg te bevorderen. Haar publicaties zijn hier te vinden.