Sociale determinanten van mentale gezondheid

Een kennissynthese

Er is groeiende politieke aandacht voor de preventie van psychische stoornissen. Naast signalen over afnemende mentale gezondheid is er in Nederland sprake van sociaaleconomische ongelijkheid op het gebied van mentale gezondheid. Mensen uit de laagste inkomensgroepen hebben ruwweg vier keer vaker een ernstige aandoening dan mensen uit de hoogste inkomensgroep. Bovendien kan de levensverwachting afnemen met 10 tot 20 jaar.

Blootstelling aan ongunstige sociaaleconomische omstandigheden kan het risico op psychische problematiek vergroten. Andersom kan blootstelling aan beschermende factoren gedurende de levensloop, zoals een goed sociaal netwerk, veilige buurt, en goede werkomstandigheden, mentale veerkracht vergroten en ons zo in staat stellen om beter om te gaan met de uitdagingen in het leven.

‘Sociale determinanten’ van (mentale) gezondheid zijn de omstandigheden waarin we leven, werken, opgroeien, liefhebben en ouder worden. Wie mentale gezondheid wil bevorderen zal actie moeten ondernemen in allerlei levensfasen en leefomgevingen. Het doel van deze kennissynthese is om studies samen te vatten die inzicht bieden in enkele van de meest relevante sociale determinanten van mentale gezondheid voor het Nederland van nu.

Auteur J. van Baar, N. Bos, J. Kramer, L. Shields-Zeeman
Jaar

Pagina's

70

Auteur

, , ,

SKU AF2006
Category Rapporten