Helder op school: Hèt preventieprogramma over roken, alcohol, drugs en gamen

Wilt u op uw school meer aandacht besteden aan de preventie van roken, het gebruik van alcohol en drugs en (te veel) gamen? Of gaat u aan de slag met het thema Roken-, alcohol- en drugspreventie binnen het programma Gezonde School?

Helder op School biedt u een integrale aanpak om uw leerlingen of studenten te stimuleren niet te roken of drinken, geen drugs te gebruiken en niet te veel te gamen. Onder deskundige begeleiding werkt u stap voor stap aan het creëren van een gezond klimaat op school.

Zelf gezonde keuzes maken

Het puberbrein is in ontwikkeling en daardoor extra kwetsbaar. Het gebruik van alcohol en drugs verstoort die ontwikkeling en kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim en soms zelfs tot schooluitval. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die vroeg starten, vaker blijven gebruiken en meer kans lopen om verslaafd te raken.

Stimuleer uw leerlingen daarom tijdig om op een gezonde manier om te gaan met tabak, alcohol, drugs en gamen. Werk samen met hun ouders of opvoeders om roken, alcohol- en drugsgebruik te voorkomen (of zo lang mogelijk uit te stellen), en om gamegedrag in balans te houden. Laat uw leerlingen op deze manier het beste uit hun schooltijd halen en een goede basis leggen voor een waardevolle toekomst.

 

Gezonde School

Helder op School is een onderdeel van de Gezonde School, het landelijk initiatief voor verbetering van gezondheid op scholen. Gezonde School heeft de aanpak van het thema roken, alcohol en drugs ondergebracht bij het Trimbos-instituut vanwege de jarenlange expertise op dit gebied. Lees meer over de Gezonde School voor po, voor vo, vso en pro en voor mbo.

 

Voor preventiewerkers

U werkt als preventiewerker bij een GGD of instelling voor verslavingszorg en u begeleidt scholen bij het implementeren van
Helder op School. Bekijk informatie en tools die u daarbij ondersteunen. 

Bekijk de toolkit

Waarom Helder op School?

1. Gestructureerd programma

U werkt planmatig aan een gezond schoolklimaat met heldere regels, gebaseerd op vier essentiële pijlers.

2. Bewezen effectief

U doet uw voordeel met actuele kennis gebaseerd op onderzoek en ruim 30 jaar ervaring. 

3. Deskundige begeleiding

U krijgt steun en inspiratie van getrainde en ervaren preventiewerkers van een GGD of regionale instelling voor verslavingszorg.

4. Integrale aanpak

U richt zich zowel op uw leerlingen of studenten, als op hun ouders én op uw eigen medewerkers middels de vier pijlers.

5. Afgestemd op niveau en leeftijd

U gebruikt lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld van uw leerlingen of studenten.

 

Blogs

De keerzijde van afschrikkende voorlichting over drugs op school
13 september 2021 - ..
Middelenpreventie op school: zó pakt u dat aan
23 augustus 2021 - ..
Blaastesten op school? Wat een flauw idee
20 september 2018 - Een blaastest op school omdat leerlingen daar dronken verschijnen. Ouders protesteren. Terecht? ..

Meer blogs over dit onderwerp

Vier pijlers

Beleid

De basis is een goed beleid met heldere afspraken die bij iedereen bekend zijn.

Signaleren

Het signaleren en begeleiden van individuele leerlingen met (beginnende) problemen op dit gebied vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van uw medewerkers en een gedegen zorgplan.

Educatie

De lesprogramma’s en materialen zijn afgestemd op niveau en leeftijd van uw leerlingen of studenten, geven actuele informatie en leren hen vaardigheden om eigen keuzes te kunnen maken.

Omgeving

De fysieke omgeving is zoveel mogelijk aangepast, bijvoorbeeld met een rookvrij schoolterrein, en de sociale omgeving - de ouders - wordt actief betrokken met informatie en speciale ouderavonden.

Leer van de experts

Helder op School is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en wordt uitgevoerd door preventiewerkers van de GGD en de regionale instellingen voor verslavingszorg. Deze preventiewerkers zijn getraind door het Trimbos-instituut. In de ruim 30 jaar dat het programma bestaat, is het steeds verder ontwikkeld en is ook veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten. De opzet van de niveau- en leeftijdsspecifieke educatiematerialen is gebaseerd op onderzoek naar wat werkt op welke leeftijd.

Zo werkt Helder op School

Aan de slag met Helder op School? Neem contact op met de preventiewerker van de ggd of de instelling voor verslavingszorg in uw regio. Hij of zij begeleidt u bij het invoeren van alle onderdelen van het programma: opstellen van beleid, leren werken met de lesmaterialen, opsporen en begeleiden van leerlingen met problematisch gebruik, rookvrij maken van het schoolterrein en organiseren van oudercontact. De preventiewerkers hebben ervaring met het implementeren van Helder op School op andere scholen, waardoor u niet alles zelf hoeft uit te vinden.

Is er op uw school nog geen preventiewerker actief? Vind een preventiewerker via de sociale kaart.

Vind een preventiewerker

 

Over de kosten

Het is ons streven om Helder op School zo toegankelijk mogelijk te maken en dus ook de kosten zo laag mogelijk te houden. Er zijn wel kosten verbonden aan de lesmaterialen en daarnaast moet u rekening houden met de tijd die uw docenten kwijt zijn met het geven van de lessen. Ook zullen er mogelijk kosten zijn voor (korte) trainingen van uw personeel en voor de tijd die nodig is om Helder op School goed in te bedden. Mogelijk kunt u bij uw gemeente subsidie krijgen en er is ook een ondersteuningsaanbod van de Gezonde School waar scholen op in kunnen tekenen. De preventiewerker kan u hier meer over vertellen. 

Nieuws

Ouders over het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en de e-sigaret door jongeren
9 december 2020 - Steeds meer kinderen groeien thuis rookvrij op. Ook zijn vergeleken met 2015 meer ouders zich bewust van de..
Europese scholieren roken en drinken minder vaak, zorgen om cannabisgebruik
12 november 2020 - Europese jongeren roken net als Nederlandse jongeren minder vaak. Het alcoholgebruik onder jongeren in Europa is, net..
De Gezonde school en genotmiddelen heet nu Helder op School
21 november 2019 - Helder op School is de nieuwe naam voor de Gezonde school en genotmiddelen (DGSG). Vorige week vierden we het 30-jarig..

Meer nieuws over dit onderwerp

Gezonde School-vignet

Helder op School is een onderdeel van de Gezonde School, het landelijke initiatief voor verbetering van gezondheid op scholen. Gezonde School heeft de aanpak van het thema roken-, alcohol- en drugspreventie ondergebracht bij
het Trimbos-instituut vanwege de jarenlange expertise op dit gebied. Lees meer over het vignet Gezonde School voor
primair onderwijs, voor voortgezet onderwijs (waaronder voortgezet speciaal onderwijs en praktijk onderwijs) en voor mbo.