HBSC 2021

Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland

De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het essentieel om te weten hoe het met hen gaat. Dit is juist nu extra belangrijk, omdat er veel zorgen zijn over de impact die de coronacrisis op de jeugd heeft (gehad). In hoeverre zijn mentale problemen in de laatste vier jaar toegenomen en hoe verhoudt deze eventuele toename zich tot veranderingen hierin tussen 2001 en 2017? Hoeveel jongeren ervaren druk door schoolwerk? Worden jongeren in Nederland gezonder of minder gezond? Moeten we ons zorgen maken over hun alcoholgebruik? Hoe staat het met het online gedrag van jongeren? Hoe heeft hun relatie met klasgenoten, vrienden en ouders zich ontwikkeld in de laatste jaren? Maar ook: met welke groepen jongeren gaat het goed en met welke juist niet?

Om een antwoord te geven op deze vragen en vele andere, vond in het najaar van 2021 voor de zesde keer het Nederlandse Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek plaats. Het Nederlandse onderzoek wordt sinds 2001 elke vier jaar uitgevoerd onder een landelijk representatieve groep leerlingen in groep 8 van de basisschool en in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. Hiermee geeft het HBSC-onderzoek inzicht in de ontwikkelingen in de gezondheid en het welzijn van Nederlandse schoolgaande jongeren in de 21ste eeuw.

Auteur M. Boer, S. van Dorsselaer, M. de Looze, S. de Roos, H. Brons, R. van den Eijnden, K. Monshouwer, W. Huijnk, T. ter Bogt, W. Vollebergh, G. Stevens
Jaar

Pagina's

183

Auteur

, , , , , , , , , ,

SKU AF2022
Category Rapporten