EXPLORE-onderzoek bij scholen

Het EXPLORE-onderzoek vindt plaats in oktober en november 2019.  Als u besluit deel te nemen, dan selecteren wij 4 of 5 klassen (of maximaal 50 leerlingen) voor deelname aan het onderzoek. Het aantal klassen is afhankelijk van de grootte van uw school. 

Uitvoering van het onderzoek

Daarna maakt een onderzoeksassistent een afspraak met de school om het onderzoek klassikaal uit te voeren. De leerlingen vullen de vragenlijsten online (of op papier) in. Dit duurt één lesuur per deelnemende klas.

Ook willen we graag met de directie, een docent of een zorgcoördinator in gesprek gaan over de manier waarop de school aandacht besteedt aan het middelengebruik door leerlingen. Wij horen graag waar de school tegenaan loopt en waar behoefte aan is.

Privacy

De afname van de vragenlijst gebeurt strikt vertrouwelijk. Leerlingen worden niet gevraagd naar hun naam en er zal ook geen andere informatie worden gevraagd die naar de leerlingen herleidbaar is. Gegevens die worden gepubliceerd zullen dan ook niet te herleiden zijn tot een bepaalde leerling, klas of school. Ook de school zal geen resultaten van de leerlingen ontvangen om de privacy te kunnen waarborgen.

Vooraf worden de ouders geïnformeerd met een brief. Als de ouders bezwaar hebben dan kunnen ze dat laten weten aan de school (i.v.m. de privacy kan deze afmelding niet aan het Trimbos-instituut worden doorgegeven). De docent houdt bij welke leerlingen niet meedoen. Het kind vult dan de vragenlijst niet in. Uiteraard kunnen leerlingen er ook zelf voor kiezen om niet deel te nemen aan het onderzoek. Ook tijdens het onderzoek kunnen leerlingen besluiten te stoppen.

Bekijk het privacy protocol (pdf) van het onderzoek in het praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.