EXPLORE-onderzoek bij scholen

Het EXPLORE-onderzoek onder leerlingen vindt plaats in oktober en november 2019. 

Naast dit onderzoek willen we graag met een directielid, docent of zorgcoördinator in gesprek over de manier waarop de school aandacht besteedt aan middelenpreventie en (problematisch) middelengebruik. Voor de gesprekken kunt u tussen juni en november worden uitgenodigd. Tijdens dit gesprek zal gevraagd worden naar hoe de educatie, het beleid, de omgeving en het signaleren en begeleiden rondom middelenpreventie en (problematisch) middelengebruik is ingericht. Wij horen graag waar de school tegenaan loopt en waar behoefte aan is.

Onderzoek praktijkonderwijs en REC-4 scholen

Als uw school meedoet, dan selecteren wij 4 of 5 klassen voor deelname aan het onderzoek. Na de selectie maakt een onderzoeksassistent van het Trimbos-instituut een afspraak met de school om het onderzoek klassikaal uit te voeren. De leerlingen vullen de vragenlijsten online (of op papier) in. Dit duurt één lesuur per deelnemende klas. Voorafgaand aan het onderzoek worden ouders geïnformeerd over het onderzoek en kunnen zij het kenbaar maken als ze niet willen dat hun kind meedoet met dit onderzoek.

De privacy van de leerlingen en school wordt vanzelfsprekend gerespecteerd. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar de naam van de leerling of die van de school. De gepubliceerde gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele leerlingen of scholen.

Heeft u nog vragen? Bekijk de informatiefolder voor praktijk- en REC-4 scholen.

Onderzoek op REC-3 scholen

Een onderzoeksassistent van het Trimbos-instituut maakt een afspraak om het onderzoek op uw school uit te voeren. De vragenlijsten worden op een iPad en 1 op 1 afgenomen. De afname, inclusief uitleg, duurt maximaal 20-25 minuten per leerling. Met behulp van deskundigen is de vragenlijst aangepast aan het niveau van de leerlingen en de vragenlijst is geschikt voor leerlingen met een IQ vanaf 60.

Voorafgaand aan het onderzoek worden de ouders van leerlingen onder de 16 gevraagd om toestemming te geven voor deelname van hun kind aan het onderzoek. Leerlingen van 16 jaar of ouder mogen zelf beslissen of ze meedoen met het onderzoek. De ouders van deze leerlingen mogen wel bezwaar maken tegen deelname aan het onderzoek.