EXPLORE-onderzoek bij scholen

Het EXPLORE-onderzoek onder leerlingen vindt plaats in oktober en november 2019. Als u meedoet, dan selecteren wij 4 of 5 klassen (of maximaal 50 leerlingen) voor deelname aan het onderzoek. Het aantal klassen is afhankelijk van de grootte van uw school. 

Daarnaast willen we graag met een directielid, docent of zorgcoördinator in gesprek gaan over de manier waarop de school aandacht besteedt aan middelenpreventie en (problematisch) middelengebruik.

Uitvoering van het onderzoek

Na de selectie maakt een onderzoeksassistent een afspraak met de school om het onderzoek klassikaal uit te voeren. De leerlingen vullen de vragenlijsten online (of op papier) in. Dit duurt één lesuur per deelnemende klas. Met behulp van deskundigen is de vragenlijst aangepast aan het niveau van de leerlingen en geschikt voor een IQ vanaf 60. 

Voor de gesprekken kunt u tussen juni en november worden uitgenodigd. Tijdens dit gesprek zal gevraagd worden naar hoe de educatie, het beleid, de omgeving en het signaleren en begeleiden rondom middelenpreventie en (problematisch) middelengebruik is ingericht. Wij horen graag waar de school tegenaan loopt en waar behoefte aan is.