ESPAD: Europese studie middelengebruik onder scholieren

ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs) is een internationale studie naar middelengebruik bij scholieren in het regulier onderwijs in de leeftijd van vijftien en zestien jaar.

Het onderzoek vindt iedere vier jaar plaats in circa veertig landen. Het Trimbos-instituut neemt deel aan ESPAD, het grootste internationale onderzoek op dit gebied. ESPAD vindt plaats sinds 1995 en Nederland doet daar sinds 1999 aan mee.

Verschillen en overeenkomsten

Met de resultaten uit het ESPAD-onderzoek is te zien hoe Nederlandse scholieren verschillen van scholieren in andere landen. Ook is het mogelijk verklaringen te zoeken voor overeenkomsten in middelengebruik.

Methode ESPAD

De uitvoering van het ESPAD-onderzoek vindt in elk land plaats met dezelfde schriftelijke vragenlijst en gestandaardiseerde methodiek. De steekproeftrekking heeft twee stappen:

  1. willekeurige steekproef uit alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs;
  2. willekeurige steekproef van klassen op alle deelnemende scholen.

ESPAD en het Peilstationsonderzoek richten zich specifiek op het middelengebruik onder scholieren. De HBSC-studie doet hier ook onderzoek naar, maar is breder van opzet. Hierin komen ook gezondheidsgedrag en welbevinden aan de orde.

Meer informatie over ESPAD

Wilt u meer weten over ESPAD? Neemt u dan contact met ons op. Of bekijk de internationale website van ESPAD.