NDM: Monitoring drugsgebruik in Nederland

De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft een actueel beeld van de drugs-, alcohol- en tabaksituatie in Nederland.

Nationale Drug Monitor

De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft een actueel overzicht in de grote stroom van informatie over het gebruik van drugs, alcohol en tabak in Nederland.

> Ga naar de Nationale Drug Monitor

Trends en cijfers middelengebruik

Bekijk de belangrijkste cijfers en trends uit de Nationale Drug Monitor over middelengebruik:

Jaarberichten

De Jaarberichten van de Nationale Drug Monitor geven een samenvatting van monitors van het Trimbos-instituut:

Bronnen

De Nationale Drug Monitor bundelt gegevens uit andere bronnen zoals:

  • ziekenhuisregistratie
  • verslavingszorg
  • sterftecijfers
  • beleidsontwikkeling

Samenwerking

Het Trimbos-instituut werkt in de NDM nauw samen met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het WODC rapporteert in de Jaarberichten over de drugsgerelateerde criminaliteit.