Cijfers roken

Roken in Nederland: Feiten en trends

In Nederland rookt iets minder dan een kwart van de bevolking van 18 jaar en ouder. Ongeveer driekwart van deze rokers rookt dagelijks (2017).

Het aantal rokers in Nederland neemt af

  • In 2017 rookte 23,1% van de bevoking van 18 jaar en ouder. In 2014 rookte nog 25,7% van de  volwassen bevolking.
  • Hoogopgeleiden roken minder vaak dan middelbaar en lager opgeleiden.
  • 3,6% van de bevolking is een zware roker: zij roken 20 of meer sigaretten of shagjes per dag.

Stoppen met roken

Ruim een derde van de rokers ondernam het afgelopen jaar een serieuze poging om te stoppen.

Gebruik e-sigaretten

3,1% van de volwassenen rookte in 2017 (wel eens) een elektronische sigaret.

Wie roken er?

Rokers: geslacht

Mannen roken meer dan vrouwen.

Opleidingsniveau rokers

Hogeropgeleiden roken minder dan middelbaar- en lageropgeleiden.

Leeftijd van rokers

Jongeren tussen 20 en 24 jaar roken relatief het vaakst.

Stoppen en meeroken

Stoppen met roken

41% van de rokers ondernam het afgelopen jaar een stoppoging. 

Meeroken

Ruim 16% van de Nederlanders wordt nog dagelijks blootgesteld aan sigarettenrook.

Elektronische sigaretten

1 op de 33 volwassen Nederlanders gebruikt een e-sigaret

  • 3,1% van de volwassenen van 18 jaar en ouder rookt (wel eens) een elektronische sigaret.
  • Ten opzichte van 2016 is het gebruik van e-sigaretten ongeveer gelijk gebleven. 
  • Met name 'reguliere' rokers gebruiken (wel eens) een e-sigaret.
  • Driekwart e-sigaretgebruikers rookt ook tabak. 

 

Meer weten?

Kerncijfers roken 2017

Deze publicatie van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (oktober 2018) bevat de meest recente cijfers over rookgedrag in Nederland. 

Download de factsheet

Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET)

Het Nationaal expertisecentrum tabaksontmoediging concentreert kennis op het gebied van tabak. Zo is de afgelopen jaren een krachtig roken en tabaksontmoediging ontstaan.

De publicaties van het NET ondersteunen professionals met inzichten in en aanpak van tabaksgebruik. 

Bekijk de publicaties

Mist u iets?

Kunt u niet vinden wat u zoekt? We helpen u graag aan de juiste cijfers en feiten. 

Meer informatie

Stuur een bericht aan contactpersoon Jeroen Bommelé of bel +31 (0)30 - 2959(283)