Cijfers roken

Iets meer dan één op de vijf Nederlanders van 18 jaar en ouder rookte in 2019. Ongeveer driekwart van deze rokers rookt dagelijks( 15,8%) .

Het aantal rokers in Nederland neemt af

  • In 2019 rookte 21,7% van de bevolking van 18 jaar en ouder. In 2014 rookte nog 25,7% van de  volwassen bevolking.
  • Hoogopgeleiden roken minder vaak dan middelbaar en lager opgeleiden.
  • 3,0% van de bevolking is een zware roker: zij roken 20 of meer sigaretten of shagjes per dag.

Stoppen met roken

In 2019 heeft bijna een derde van de rokers in de 12 maanden daarvoor een serieuze poging om te stoppen ondernomen.

Gebruik e-sigaretten

1,9% van de volwassenen rookte in 2019 regelmatig een elektronische sigaret.

Op deze pagina staan de meeste recente cijfers uit 2019.

Wie roken er?

Rokers: geslacht

Mannen roken meer dan vrouwen.

Opleidingsniveau rokers

Hogeropgeleiden roken minder dan middelbaar- en lageropgeleiden.

Leeftijd van rokers

Jongeren tussen 20 en 29 jaar roken relatief het vaakst. In de leeftijd van 25 tot 30 jaar bevinden zich het meeste dagelijkse rokers.

Stoppen en meeroken

Stoppen met roken

In 2019 heeft 32,8% van de rokers een serieuze stoppoging ondernomen (stopte langer dan 24 uur). De meeste rokers hebben meerdere pogingen nodig om definitief te stoppen. Dat komt omdat roken zeer verslavend is. 

Meeroken

Iets minder dan 14% van de niet-rokende Nederlanders werd in 2019 nog regelmatig blootgesteld aan sigarettenrook. Bijna 5% werd elke dag blootgesteld.

Weinig volwassen Nederlanders gebruiken regelmatig een e-sigaret

  • 1,6% van de volwassenen van 18 jaar en ouder rookte in 2019 regelmatig een elektronische sigaret.
  • Met name 'reguliere' rokers gebruiken (wel eens) een e-sigaret.

Meer weten?

Kerncijfers roken 2019

Deze publicatie van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (van juli 2020) bevat het meest uitgebreide overzicht van cijfers over rookgedrag in Nederland. 

Download de factsheet

Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET)

Het Nationaal expertisecentrum tabaksontmoediging concentreert kennis op het gebied van tabak. Zo is de afgelopen jaren een krachtig roken en tabaksontmoediging ontstaan.

De publicaties van het NET ondersteunen professionals met inzichten in en aanpak van tabaksgebruik. 

Bekijk de publicaties

Mist u iets?

Kunt u niet vinden wat u zoekt? We helpen u graag aan de juiste cijfers en feiten. 

Meer informatie

Stuur een bericht aan contactpersoon Jeroen Bommelé of bel +31 (0)30 - 2959(283)