Effectiviteit van Nederlands tabaksontmoedigingsbeleid

Notitie mei 2022

In het Nationaal Preventieakkoord (NPA) staan de doelstellingen beschreven die de overheid heeft gesteld om per 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Dit zou betekenen dat in 2040 minder dan 5% van de volwassen inwoners in Nederland rookt en geen enkele jongere of zwangere vrouw meer rookt.

Deze notitie informeert over de effectiviteit van de momenteel ingevoerde maatregelen uit het NPA. Hiervoor is waar mogelijk gebruik gemaakt van systematische literatuurreviews en factsheets op basis van systematisch literatuuronderzoek van het Trimbos-instituut. De genomen maatregelen en het daarvoor beschikbare bewijs worden per thema besproken.

Auteur W. Dam, J. Bommelé, M. Willemsen
Pagina's

8

Jaar

Auteur

, ,

SKU AF1989
Category Factsheets