Peilstationsonderzoek naar middelengebruik scholieren

Het Peilstationsonderzoek (onder professionals vaak afgekort tot Peil) is een landelijk representatief onderzoek naar het roken, drinken, drugsgebruik en internetgebruik onder scholieren van tien tot en met achttien jaar.

We voeren het Peilstationsonderzoek elke vier jaar uit; in 2019 voor de tiende keer. Dat doen we met financiering van het ministerie van VWS. Tienduizend leerlingen van het basisonderwijs (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs doen mee aan het onderzoek.

Middelengebruik onder scholieren

Het Peilstationsonderzoek naar middelengebruik onder scholieren beantwoordt onder andere de volgende vragen:

  • Hoeveel scholieren roken, drinken en blowen en hoe vaak doen zij dat?
  • Hou oud zijn scholieren als zij gaan experimenteren met alcohol of roken?
  • Wat zijn de trends in het gebruik van deze middelen onder scholieren?
  • Hoeveel scholieren voldoen aan de criteria voor problematisch internetgebruik?
  • Hoeveel scholieren drinken energiedrankjes (in combinatie met alcohol)?
  • Ook stellen we vragen over sociale media, gamen en schooldruk.

Bekijk de laatste cijfers

Trends

Dit landelijk representatieve onderzoek vindt sinds 1984 om de vier jaar plaats. Door dit langdurige karakter zijn belangrijke trends in het middelengebruik van kinderen en jongeren zichtbaar. De resultaten van het Peilstationsonderzoek vormen vaak de basis voor nieuw beleid op scholen, in gemeentes of zorginstellingen.

Publicaties