THC-monitor: hoe sterk zijn wiet en hasj?

Hasj en wiet werden de afgelopen jaren steeds sterker. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar de hoeveelheid THC in cannabis. Deze pagina is een samenvatting van de THC-monitor.

Van oudsher bevat hasj meer THC dan wiet. Dit komt omdat hasj een concentratieproduct is van wiet. Geïmporteerde hasj bevat gemiddeld meer THC dan geïmporteerde wiet (24,8% versus 3,7%; dit onderzoek) en Nederlandse hasj (nederhasj), bevat gemiddeld meer THC dan Nederlandse wiet (26,0% versus 16,8%; dit onderzoek).

THC in nederwiet

Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was dit jaar 16,7% (meting 2018/2019) en vergelijkbaar met dat in de meting van vorig jaar (2017/2018). Het gemiddelde percentage THC in nederwiet is dus het afgelopen jaar gelijk gebleven. Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet (Pijlman e.a., 2005). In de daaropvolgende jaren was, tot 2013, sprake van een geleidelijke daling, sinds 2013 was weer een lichte stijging waarneembaar (13,5% in 2013 vs 16,9% in 2017) en de afgelopen twee jaar is het gemiddeld percentage gelijk gebleven (16,8% in 2018 en 16,7% dit jaar). Dat geldt voor de meest populaire variant, dus de soort die in de coffeeshop het meest wordt verkocht (Niesink Rigter e.a., 2019).

THC in wiet

De gemiddelde THC-concentratie in wiet die werd aangekocht als het “meest sterk” verschilde niet significant van die van vorig jaar (18,45% in 2018/2019 versus 19,5% in 2017/2018). Ook het gemiddeld THC-gehalte van deze sterkste soort steeg tot 2004, waarna tot 2014 een daling te zien was; sindsdien is het gehalte weer gestegen (van 15,3% in 2014 naar 18,4% in 2019 in 2018). Het gemiddelde THC-percentage in de als sterkst verkochte nederwiet verschilt van dat van de meest populaire nederwiet (18,4% versus 16,7%). De meeste nederwiet die in coffeeshops verkocht wordt bevat tussen de 15 en 20% THC.

THC in geïmporteerde wiet

Geïmporteerde wiet bevatte gemiddeld minder THC dan de andere cannabisproducten (3,7%) en Nederlandse hasj bevatte gemiddeld het meeste (26,0%). Geïmporteerde wiet is slechts in een zeer beperkt aantal coffeeshops verkrijgbaar. Vermoedelijk zijn er maar weinig consumenten die deze soorten nog prefereren.

THC in geïmporteeerde hasj

Het THC-percentage voor geïmporteerde hasj was het afgelopen jaar gemiddeld 24,8%; dit verschilt (net) niet significant van de 23,5% die vorig jaar werd gemeten. Voor de geïmporteerde hasj geldt dat het gemiddeld THC-gehalte door de jaren heen meer schommelt dan dat van nederwiet, maar het gemiddelde THC-gehalte is sinds 2014 wel geleidelijk aan gestegen en is nog nooit zo hoog geweest als het afgelopen jaar (14,9% in 2014 naar 24,8% in 2019). Het gemiddeld THC-gehalte in geïmporteerde hasj was door de jaren heen vaak vergelijkbaar met dat van nederwiet. Het meest in het oog springend verschil in samenstelling tussen beide soorten is dat geïmporteerde hasj, in tegenstelling tot nederwiet, ook een aanzienlijke hoeveelheid CBD bevat.

Prijs van wiet en hasj

De prijs die voor een gram nederwiet (populaire variant) werd betaald is ten opzichte van vorig jaar niet significant veranderd (€9,90 in 2018/2019 t.o.v. €10,09 in 2017/2018). Dit geldt ook voor de prijs voor een gram van de “sterkste” wietvariant (€12,99 t.o.v. €12,26 in 2017/2018). De prijs voor een gram geïmporteerde wiet schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de €4,- en de €6,- per gram en was aanzienlijk lager dan die van de andere cannabisproducten (€4,39 in 2019). De prijs voor een gram nederhasj was altijd hoger dan voor een van de andere cannabisproducten (€13,64 ten opzichte van €25,92 in de vorige
meting, door het geringe aantal samples zijn er grote schommelingen in prijzen tussen de jaren, maar de daling dit jaar springt toch behoorlijk in het oog). Ook in het geval van de geïmporteerde hasj is sprake van een geleidelijke prijsstijging, van €6,29 per gram in 2000 tot €9,97 per gram in 2019. In de periode 2007 tot 2012 stegen de prijzen van de cannabisproducten (met name nederwiet) in de coffeeshops. In het algemeen geldt dat voor een cannabisproduct (wiet of hasj) met een hoger percentage THC een hogere prijs moet worden betaald.

CBD in cannabisproducten

Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD. Dit jaar bevatten 3 (van de 113) nederwiet samples ook hoge CBD-gehaltes. Ten opzichte van de voorgaande meting bleef daalde de gemiddelde hoeveelheid CBD in geïmporteerde hasj gelijk (5,5% in 2018/2019 versus 8,5% in 2017/2018). Belangrijk is op te merken dat de gemiddelde THC/CBD- ratio de afgelopen jaren aanzienlijk is gestegen. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door de steeds hogere THC-concentraties en lagere CBD-concentraties in de veelal uit Marokko afkomstige hasj. Het gemiddelde CBD-gehalte in nederwiet lag net als in voorgaande jaren onder de 1%.