Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en andere middelen in het praktijkonderwijs en cluster 4-onderwijs

Resultaten van het EXPLORE-onderzoek 2019

Over het algemeen gaat het wat betreft het middelengebruik redelijk goed met de Nederlandse jeugd. Landelijk onderzoek onder leerlingen in het VMBO, HAVO en VWO liet zien dat tussen 2011 en 2015 het percentage scholieren van 12 tot en met 16 jaar dat ooit alcohol, tabak of cannabis heeft gebruikt fors is gedaald. Sinds 2015 lijkt deze daling wel te stagneren, maar het middelengebruik ligt tegenwoordig behoorlijk lager dan twee decennia geleden.

Het gaat echter niet met alle jongeren even goed. Voor elk van de middelen zijn er behoorlijke verschillen tussen de schoolniveaus. Het EXPLORE-onderzoek uit 2008 was het eerste en ook laatste landelijk representatieve onderzoek dat is uitgevoerd onder jongeren binnen het praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Er is dus een gebrek aan actuele cijfers over vroeg en riskant middelengebruik onder deze groep jongeren in Nederland. Ook kunnen we ons qua cijfers niet baseren op internationale studies omdat de schoolsystemen in de verschillende landen slecht vergelijkbaar zijn.

Daarom is het EXPLORE-onderzoek in 2019 opnieuw uitgevoerd. De cijfers uit dit EXPLORE-onderzoek kunnen beleidsmakers, onderzoekers en gezondheids-, onderwijs-, en zorgprofessionals ondersteunen in hun werk.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
106
Productnummer
PM0577
Jaar van uitgave
2020
Auteur
M. Rombouts, T. Scheffers-van Schayck, S. van Dorsselaer, M. Kleinjan, S. Onrust, K. Monshouwer

alcohol cannabis jeugd tabak