Intentie om te minderen of te stoppen met blowen en opvattingen over hulp zoeken

Een verkennend onderzoek onder online geworven cannabisgebruikers

Relatief weinig cannabisgebruikers maken gebruik van het professionele hulpaanbod om te stoppen of te minderen. Terwijl er een significante groep gebruikers is die zo vaak blowt dat dit schadelijk kan zijn. Deze publicatie geeft inzicht in de redenen voor mensen die regelmatig blowen om wel of juist niet te minderen of te stoppen en wat ze weten van stopondersteuning.  

De hoofdvragen die de onderzoekers zich stelden waren:

  • Wat zijn de belangrijkste motieven om cannabis te gebruiken?
  • Welke ervaringen hebben gebruikers met minderen of stoppen?
  • Welke verschillen bestaan er tussen gebruikers die wel of juist niet van plan zijn om te stoppen?
  • Welke kennis en opvattingen hebben gebruikers over verschillende vormen van stopondersteuning?
Auteur M. Olthof, M. Blankers, M. van Laar
Auteur

, ,

Pagina's

56

Jaar

SKU af1759
Category Rapporten