Bezieling en bereikbaarheid: Samen werken aan een leven zonder GHB

Een handreiking voor Nederlandse gemeenten ten behoeve van de aanpak van GHB-problematiek

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut een handreiking voor Nederlandse gemeenten geschreven om hen te ondersteunen in de aanpak van GHB-problematiek.

In Etten-Leur is de basis gelegd voor een gemeentelijke aanpak voor GHB-problematiek. Deze gemeente diende als voorbeeld voor een pilot in de gemeente Twenterand, waar de aanpak het afgelopen jaar is doorontwikkeld. De ervaringen uit beide gemeenten vormen de basis voor de handreiking, met daarin concrete handvatten voor de implementatie en uitvoering van de aanpak. De handreiking is voor gemeenten die te maken hebben met cliënten met GHB-problematiek en hier mee aan de slag willen.

De aanpak focust op het leveren van zorg op maat voor cliënten met GHB-problematiek. De kern van de aanpak bestaat uit een klein specialistisch casusoverleg, dat ongeveer tweewekelijks bij elkaar zit en beschikt over een mandaat en eigen financiële middelen.

De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

  1. Agendasetting van het thema en mobilisering van relevante partners.
  2. Mensen en middelen vrijspelen voor de aanpak.
  3. Het inrichten en opstarten van het casusoverleg.
  4. Signaleren van GHB-problematiek.
  5. Motiveren van personen naar hulp en behandeling toe.
  6. Behandeling van de verslaving, waarbij voor de gemeente en andere stakeholders in dit document staat beschreven wat zij in deze periode kunnen doen en regelen.
  7. Nazorg en monitoring van de cliënt en het organiseren van een goede basis voor herstel en terugvalpreventie.
Tags:
Auteur L. Nijkamp, A. van Wamel
Pagina's

64

Auteur

,

Jaar

SKU af1691
Category Rapporten
Tags:

Ook interessant