Studenten en uitgaan

Voor een deel van de studenten in het hbo en op de universiteit, is uitgaan een belangrijke vrijetijdsbesteding. Studenten kennen een stevige feestcultuur, zeker wanneer zij lid zijn van een studentenvereniging.

Anders dan het algemene uitgaanspubliek, zijn studenten redelijk goed als groep te bereiken via hun onderwijsinstelling of studentenvereniging. Studenten vormen dan ook een specifieke doelgroep binnen Uitgaan, alcohol en drugs.

Monitoren mentale gezondheid en middelengebruik studenten

Er is veel bezorgdheid over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Uit de eerste landelijke monitor naar de mentale gezondheid en het middelengebruik onder studenten in het hoger onderwijs blijkt dat dit terecht is. 

Bekijk de resultaten van de eerste meting

Heeft u vragen over de monitor? Mail naar studentenmonitor [@] trimbos.nl.

Factsheets

Het Trimbos-instituut verzamelt continu de meest actuele kennis omtrent de mentale gezondheid en het middelengebruik onder studenten hoger onderwijs. Deze kennis bundelen wij in factsheets. Hieronder een overzicht van de meest recente factsheets:

Inspiratiesessies

Jaarlijks organiseert het Trimbos-instituut inspiratiesessies over studenten en middelengebruik, de Inspiratiesessies Studenten en Middelengebruik. Deze sessies zijn bedoeld voor alle partijen die zich bezighouden met studievoortgang en studentenwelzijn: besturen van studentenverenigingen en introductiecommissies, studentdecanen, studentpsychologen, studieadviseurs, preventiewerkers verslavingszorg, gemeente- en GGD-medewerkers.

Alcohol- en drugsbeleid voor studenten

Een stevig en goed doordacht alcohol- en drugsbeleid is noodzakelijk bij het voorkomen van riskant alcohol- of drugsgebruik onder studenten. Niet alleen studentenverenigingen, maar ook introductiecommissies en onderwijsinstellingen kunnen profiteren van een goed alcohol- en drugsbeleid.

Verkenning Alcoholbeleid hoger onderwijs

In 2019 heeft het Trimbos-instituut de verkenning alcoholbeleid hoger onderwijs uitgevoerd. Dit rapport biedt ondersteuning bij het opstellen en implementeren van een alcoholbeleid voor het hoger onderwijs. Bij het schrijven werd gebruik gemaakt van interviews en een literatuurstudie. De handvatten uit dit rapport zijn tevens beschikbaar in de vorm van een toegankelijke klikpdf. De handreiking vormt een aanvulling op de Infosheets Alcoholbeleid Hoger Onderwijs, die in 2018 door het Trimbos-instituut werden gepubliceerd.

Op basis van interviews met hbo's en universiteiten, introductiecommissies en besturen van studentenverenigingen zijn infosheets geschreven over alcohol- drugspreventie onder studenten. Deze infosheets bieden ondersteuning bij het opstellen van een alcohol- en drugsbeleid. Voor preventieafdelingen van de verslavingszorg is er een infosheet over samenwerking met het hoger onderwijs, verenigingen en introductiecommissies.

De infosheets vormen een onderdeel van Helder op School, een integrale aanpak voor alcohol- en drugspreventie in verschillende typen onderwijs.

Aanpak voor gemeenten

De handreiking ‘De (studenten)tijd van je leven!’ biedt een praktisch stappenplan voor gemeenten en lokale partners om samen te werken aan de preventie van riskant alcoholgebruik onder studenten. De handreiking bevat handvatten, praktische voorbeelden en adviezen die meteen in de praktijk kunnen worden ingezet.