Studenten en uitgaan

Voor een deel van de studenten in het hbo en op de universiteit, is uitgaan een belangrijke vrijetijdsbesteding. Studenten kennen een stevige feestcultuur, zeker wanneer zij lid zijn van een studentenvereniging.

Anders dan het algemene uitgaanspubliek, zijn studenten redelijk goed als groep te bereiken via hun onderwijsinstelling of studentenvereniging. Studenten vormen dan ook een specifieke doelgroep binnen Uitgaan, alcohol en drugs.

Inspiratiedag

Jaarlijks organiseert het Trimbos-instituut een symposium over studenten en middelengebruik, de Inspiratiedag Studenten en Middelengebruik. Deze dag is bedoeld voor alle partijen die zich bezig houden met studievoortgang en studentenwelzijn: besturen van studentenverenigingen en introductiecommissies, studentdecanen, studentpsychologen, studieadviseurs, preventiewerkers verslavingszorg, gemeente- en GGD-medewerkers.

Monitoren van middelengebruik onder studenten

Er bestaat geen landelijke monitor die het gebruik van alcohol en drugs onder studenten meet. Beschikbare landelijke cijfers beperken zich tot specifieke doelgroepen die deels met de studentenpopulatie overeen komen (bijvoorbeeld uitgaande jongeren, hbo/mbo studenten van 16-18 jaar, hbo/wo studenten tot 19 jaar). Deze cijfers zijn terug te vinden op de website van het Expertisecentrum Alcohol.

Er zijn enkele onderwijsinstellingen die middelengebruik en welzijn monitoren onder hun eigen studentenpopulatie. Zij hebben zich verenigd in een werkgroep 'Monitoren van Studentenwelzijn' om te onderzoeken of het mogelijk is deze regionale data samen te voegen tot een landelijke database.

Alcohol- en drugsbeleid voor studenten

Een stevig en goed doordacht alcohol- en drugsbeleid is noodzakelijk bij het voorkomen van riskant alcohol- of drugsgebruik onder studenten. Niet alleen studentenverenigingen, maar ook introductiecommissies en onderwijsinstellingen kunnen profiteren van een goed alcohol- en drugsbeleid.

Op basis van interviews met hbo's en universiteiten, introductiecommissies en besturen van studentenverenigingen zijn infosheets geschreven over alcohol- drugspreventie onder studenten. Deze infosheets bieden ondersteuning bij het opstellen van een alcohol- en drugsbeleid. Voor preventieafdelingen van de verslavingszorg is er een infosheet over samenwerking met het hoger onderwijs, verenigingen en introductiecommissies.

De infosheets vormen een onderdeel van De gezonde school en genotmiddelen, een integrale aanpak voor alcohol- en drugspreventie in verschillende typen onderwijs.