Studenten en uitgaan

Voor een deel van de studenten in het hbo en op de universiteit, is uitgaan een belangrijke vrijetijdsbesteding. Studenten kennen een stevige feestcultuur, zeker wanneer zij lid zijn van een studentenvereniging.

Anders dan het algemene uitgaanspubliek, zijn studenten redelijk goed als groep te bereiken via hun onderwijsinstelling of studentenvereniging. Studenten vormen dan ook een specifieke doelgroep binnen Uitgaan, alcohol en drugs.

Monitoren mentale gezondheid en middelengebruik studenten

De monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten is vanwege de maatregelen rond het coronavirus uitgesteld naar het voorjaar van 2021.

Er is veel bezorgdheid over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. De huidige beschikbare cijfers beperken zich tot specifieke doelgroepen die deels met de studentenpopulatie overheen komen. Harde, landelijke cijfers ontbreken echter. Daarom zijn wij samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland een landelijke monitor gestart, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de eerste metingen plaatsvinden in 2020. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is de monitor echter uitgesteld tot maart 2021. Momenteel lopen er gesprekken met verschillende onderwijsinstellingen over hun deelname aan de monitor. De bestaande vragenlijst wordt ter zijner tijd aangevuld met vragen over de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor studenten in het hoger onderwijs in Nederland. Heeft u vragen over de monitor? Mail naar studentenmonitor@trimbos.nl.

Bekijk het plan van aanpak

Inspiratiesessies

Jaarlijks organiseert het Trimbos-instituut inspiratiesessies over studenten en middelengebruik, de Inspiratiesessies Studenten en Middelengebruik. Deze sessies zijn bedoeld voor alle partijen die zich bezighouden met studievoortgang en studentenwelzijn: besturen van studentenverenigingen en introductiecommissies, studentdecanen, studentpsychologen, studieadviseurs, preventiewerkers verslavingszorg, gemeente- en GGD-medewerkers.

Alcohol- en drugsbeleid voor studenten

Een stevig en goed doordacht alcohol- en drugsbeleid is noodzakelijk bij het voorkomen van riskant alcohol- of drugsgebruik onder studenten. Niet alleen studentenverenigingen, maar ook introductiecommissies en onderwijsinstellingen kunnen profiteren van een goed alcohol- en drugsbeleid.

Op basis van interviews met hbo's en universiteiten, introductiecommissies en besturen van studentenverenigingen zijn infosheets geschreven over alcohol- drugspreventie onder studenten. Deze infosheets bieden ondersteuning bij het opstellen van een alcohol- en drugsbeleid. Voor preventieafdelingen van de verslavingszorg is er een infosheet over samenwerking met het hoger onderwijs, verenigingen en introductiecommissies.

De infosheets vormen een onderdeel van De gezonde school en genotmiddelen, een integrale aanpak voor alcohol- en drugspreventie in verschillende typen onderwijs.