Stijn: programma studentenwelzijn

featured_image
Jolien Dopmeijer
Projectleider Studenten

In samenwerking met:

ECIOlogo

Het Trimbos-instituut ontwikkelt het programma Stijn in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), en samen met onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals. 

Studeren lukt het beste als je goed in je vel zit. Maar veel studenten hebben last van prestatiedruk, stress en psychische klachten, blijkt uit onderzoek. Het nieuwe Studentenwelzijn Programma Stijn helpt mbo, hbo en wo onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals om het studentenwelzijn te verbeteren en risicovol middelengebruik onder studenten te voorkomen.

Het belang van een gezamenlijke koers voor een beter studentenwelzijn staat hoog op de agenda. Het Landelijk Kader Studentenwelzijn beschrijft een gezamenlijke route voor het verbeteren van studentenwelzijn tot 2030, vanuit het gezichtspunt van studenten en onderwijsinstellingen.

Wat we gaan doen

Het Trimbos-instituut, ECIO en partners halen de komende jaren input op bij professionals uit onderwijs, preventie en zorg, en bij gemeenten. Dit doen we door middel van een jaarlijkse werkconferentie en andere bijeenkomsten. Een stakeholder- en expertcommissie adviseert het team over het programma. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de professionals uit onderwijs, zorg en preventie en gemeenten, plus studentorganisaties en experts.

Zo vertalen we samen de wensen en behoeften uit het veld naar onder andere ‘proeftuinen’ (praktijksituaties) om mogelijke oplossingen en aanpakken te verkennen. Dit komt samen in een jaarlijkse publicatie van een handreiking en mogelijkheden om kennis te delen en netwerken te versterken.

Het programma heeft onder meer als doel om de samenwerking en kennisdeling tussen mbo, hbo en wo te stimuleren. Dat sluit aan bij de doelstellingen uit de Werkagenda mbo. Stijn legt ook de verbinding met het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en de Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn, dat uitgebreid wordt voor het mbo. Ook sluiten we aan bij wat onderwijs-, preventie-, en zorgpartijen en kennisinstituten al ontwikkeld hebben of programma’s die lopen. Waar nodig ontwikkelen we nieuwe materialen en oplossingen, op basis van de vragen en behoeften die er leven.

Samen met studenten

Binnen Stijn werken we samen met onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals én studenten. Zo ondersteunt Stijn diverse studenteninitiatieven. Ontdek meer hierover in deze video:

Stijn | Studenteninitiatieven voor welzijn from Trimbos-instituut on Vimeo.

Nieuws

Publicaties