Studeren lukt het beste als je goed in je vel zit; maar veel studenten hebben last van prestatiedruk, stress en psychische klachten, blijkt uit onderzoek. Het nieuwe Programma Stijn, Studentenwelzijn mbo, hbo en wo helpt onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals om het studentenwelzijn te verbeteren en studenten veerkrachtiger te maken.

Het belang van een gezamenlijke koers voor een beter studentenwelzijn staat hoog op de agenda. Het Landelijk Kader Studentenwelzijn beschrijft een gezamenlijke route voor het verbeteren van studentenwelzijn tot 2030, vanuit het gezichtspunt van studenten en onderwijsinstellingen.

Wat we gaan doen

Het Trimbos-instituut, ECIO en partners halen de komende jaren input op bij professionals uit onderwijs, preventie en zorg, en bij gemeenten. Dit doen we door middel van een jaarlijkse werkconferentie en andere bijeenkomsten. Een stakeholder- en expertcommissie adviseert het team over het programma. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de professionals uit onderwijs, zorg en preventie en gemeenten, plus studentorganisaties en experts.

Zo vertalen we samen de wensen en behoeften uit het veld naar onder andere ‘proeftuinen’ (praktijksituaties) om mogelijke oplossingen en aanpakken te verkennen. Dit komt samen in een jaarlijkse publicatie van een handreiking en mogelijkheden om kennis te delen en netwerken te versterken.

Het programma heeft onder meer als doel om de samenwerking en kennisdeling tussen mbo, hbo en wo te stimuleren. Dat sluit aan bij de doelstellingen uit de Werkagenda mbo. Stijn legt ook de verbinding met het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en de Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn, dat uitgebreid wordt voor het mbo. Ook sluiten we aan bij wat onderwijs-, preventie-, en zorgpartijen en kennisinstituten al ontwikkeld hebben of programma’s die lopen. Waar nodig ontwikkelen we nieuwe materialen en oplossingen, op basis van de vragen en behoeften die er leven.

 

Samenwerking

Het Trimbos-instituut ontwikkelt dit programma in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), en samen met onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals. Het programma heeft onder meer als doel om de samenwerking en kennisdeling tussen mbo, hbo en wo te stimuleren.

ECIOlogo

Nieuws

Publicaties