Nieuw programma studentenwelzijn ‘Stijn’ van start

Vandaag start Stijn, het nieuwe, vijfjarige programma Studentenwelzijn voor mbo, hbo en wo. De doelen van Stijn zijn samen werken aan een beter studentenwelzijn en het voorkomen van risicovol middelengebruik onder studenten. Het Trimbos-instituut en het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) trapten het programma vandaag af met een werkconferentie. Samen met zo’n 200 betrokkenen vanuit onder meer studentenorganisaties, onderwijspartners, zorg en overheid.

Stijn voor studentenwelzijn

Studeren en je goed ontwikkelen tijdens je studieloopbaan lukken het beste als je lekker in je vel zit. Er zijn alleen zorgen over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten. Het Trimbos-instituut presenteerde vandaag op de werkconferentie van Stijn nieuwe cijfers die dit bevestigen.

De aandacht voor studentenwelzijn groeit al jaren. Het onderwerp staat inmiddels hoog op de agenda; bijvoorbeeld als doelstelling in de Werkagenda mbo 2023-2027. Het is dus belangrijk om de mentale gezondheid van studenten te versterken, en risicovol gebruik van alcohol, tabak en drugs onder studenten te voorkomen.

De naam Stijn is een samentrekking van het woord studentenwelzijn. Het Trimbos-instituut en ECIO gaan met Stijn aan de slag om het welzijn van studenten in het mbo, hbo en wo te versterken. Ook helpt Stijn professionals en organisaties om risicovol gebruik van alcohol, tabak en drugs onder studenten te voorkomen.

We weten dat de kans op effect het grootste is als we samenwerken. De laatste jaren zijn er meer initiatieven gestart op het gebied van studentenwelzijn (kijk bijvoorbeeld in de Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn). Stijn ontwikkelt daarom niet alleen nieuwe kennis en praktische tools. We brengen ook in kaart wat er al is, sluiten aan bij bestaande initiatieven en werken samen met partners in onderwijs, preventie en zorg, met studentenorganisaties en met gemeenten.

Er moeten landelijke afspraken komen over hoe studenten betrokken worden bij beleid over studentenwelzijn. Dat moet goed worden vastgelegd. Zet de student aan tafel, en praat niet over maar praat met ons!” – Student op de werkconferentie van Stijn

Kruisbestuiving mbo, hbo en wo

Nieuw aan Stijn is de nauwe samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. De sectoren gaan samen hun netwerken versterken en uitbreiden. Ook delen ze hun kennis over mentale gezondheid en middelengebruik bij studenten in het mbo, hbo en wo.

Begin 2024 breiden we als eerste stap het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en de Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn uit met het mbo. Stijn zoekt daarnaast aansluiting met Welbevinden op School, Helder op School en de Gezonde School. Dat zijn bestaande initiatieven en aanpakken voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Docenten zijn erg begaan met studentenwelzijn, maar dit laten ze niet altijd blijken. Laat je als docent dus horen, om hier samen met studenten mee aan de slag te gaan!” – beleidsmedewerker gemeente op de werkconferentie van Stijn

Samen van start: kennis delen en vragen ophalen

De komende jaren haalt Stijn samen met studentenorganisaties behoeften en wensen op uit het veld. Met als doel: kennis en praktische tools ontwikkelen om studentenwelzijn te bevorderen. Stijn haalt deze input onder meer op tijdens jaarlijkse werkconferenties. Op de eerste daarvan gingen we vandaag onder meer in gesprek over de nieuwe bevindingen van de landelijke Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs.

Ook deelden we inzichten uit het lopende onderzoek naar Test je leefstijl op mbo-instellingen. De uitkomsten daarvan gaven samen met vragen uit de praktijk input voor een interactieve middagsessie. Daarin werd duidelijk aan welke kennis en aanpakken professionals in het onderwijs behoefte hebben. Ook verzamelden we bestaande initiatieven op een grote landkaart. Die bundelen we en maken we beschikbaar via de Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn.

Het Trimbos-instituut ontwikkelt Stijn, programma studentenwelzijn de komende vijf jaar in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). We werken samen met partners in onderwijs, overheid en zorg, studentenorganisaties en andere kennisinstituten. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Ook het ministerie van VWS is betrokken bij de ontwikkeling van het programma.

Meer informatie

> Naar de website van Stijn

> Aandacht voor studentenwelzijn onverminderd van belang ondanks lichte verbetering

> Dossier: Mentale gezondheid jeugd

> Dossier: Alcohol- tabak- en drugsgebruik onder studenten

> Onderzoek: Harder Better Faster Stronger

Zelf aan de slag

> Aan de slag met Welbevinden op School

> Aan de slag met Helder op School

> Aan de slag met de Gezonde School-aanpak

 

Jolien Dopmeijer
Projectleider Studenten