Mentale gezondheid van de jeugd

De jeugd is een periode met veel kansen voor groei en ontwikkeling. Het is dan ook een goede periode om te investeren in promotie van mentale gezondheid en preventie van mentale problemen. Kennis over dit thema is echter versnipperd. In dit dossier bundelen we daarom achtergrondinformatie en theorie over de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en studenten.

Mentale gezondheid van jeugd is een urgent thema. Tegelijkertijd is de kennis over dit thema versnipperd. Het bundelen van kennis is daarom heel belangrijk.

Marloes Kleinjan, Programmahoofd Jeugd

In dit dossier

In dit kennisdossier wordt ingegaan op onderzoeken naar mentale gezondheid van de jeugd, risico- en beschermende factoren en wat er kan worden gedaan om mentale gezondheid te bevorderen. We maken hierbij waar nodig onderscheid tussen kinderen (0-12 jaar), jongeren (12-18 jaar) en studenten (18-25 jaar).

Investeren in mentale gezondheid is belangrijk

Investeren in een goede mentale gezondheid bij jeugd kan bovendien de kans op het ontstaan van problemen verkleinen. Dit is nodig aangezien internationaal onderzoek laat zien dat 62,5% van de psychische aandoeningen begint voor de leeftijd van 25 jaar en 34,6% zelfs al voor de leeftijd van 14 jaar [1]. Het hebben van psychische problemen in de jeugd leidt vaak tot lichamelijke en psychische problemen op latere leeftijd, waaronder middelengebruik, slaapproblemen, depressieve stoornissen en suïcidaliteit [2, 3, 4]. Investeren in de mentale gezondheid van de jeugd kan op verschillende niveaus: op individueel, sociaal en maatschappelijk niveau.

Meer informatie

Actueel