Steeds meer gemeenten starten met Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Maar liefst vijftien nieuwe gemeenten sloten zich in de afgelopen maanden aan bij de preventieaanpak ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)’. Hierdoor werken nu 46 gemeenten aan het gezond en gelukkig op laten groeien van jongeren, zonder middelengebruik en met aandacht voor hun welbevinden. Deze toename versterkt het OKO-netwerk, wat betekent dat we voor steeds meer jongeren werken aan een positieve leefomgeving op school, thuis, in de vrije tijd en binnen de vriendengroep.

In de loop van 2023 startten vijf nieuwe gemeenten met OKO. Dit zijn de gemeenten Barneveld, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Zeewolde en Zwartewaterland. Ze volgden op de twaalf OKO-gemeenten die in januari 2023 al van start gingen. Sinds januari 2024 is er nog een groep van tien gemeenten aangesloten én zijn enkele gemeenten nog bezig met de officiële besluitvorming voor deelname dit jaar. De gemeenten die vanaf januari 2024 zijn gestart met OKO zijn Drimmelen, Geertruidenberg, Groningen, Hattem, Neder-Betuwe, Opsterland, Roermond, Veenendaal, Venray en Wassenaar. Welkom bij het OKO-netwerk!

Het is mooi om te zien dat er weer 15 gemeenten aansluiten bij OKO. Zo werken we voor steeds meer jongeren aan een positieve leefomgeving waarin zij gezond en kansrijk kunnen opgroeien – programmacoördinator OKO Jeroen de Greeff

 

Overzicht gemeenten die met OKO werken.
Overzicht gemeenten die met OKO werken.

OKO kick-off

Op 17 en 18 januari kwamen de projectleiders en kernteamleden van de nieuwe OKO-gemeenten samen in het Beatrixgebouw te Utrecht voor een tweedaagse starttraining. Tijdens deze tweedaagse leerden zij elkaar, het OKO-verhaal en hun OKO-adviseur kennen. Kennis en ervaring werden gedeeld over de mentale gezondheid van, en het middelengebruik door, jongeren in Nederland. Ook werd besproken hoe ze kunnen werken aan een positieve leefomgeving voor jongeren.

De nieuwe gemeenten gaan nu aan de slag met de eerste stappen van OKO, waarmee zij een stevige basis voor de omgevingsgerichte community leggen. Dit omvat het betrekken van lokale partners, zoals scholen, GGD, instelling voor verslavingszorg, jongerenwerk en andere professionals die bij jeugd betrokken zijn. Gemeenten organiseren lokale startbijeenkomsten om het begin van OKO te markeren.

Voor mij was het een hele mooie manier om meteen ondergedompeld te worden in het hele OKO-verhaal. Meer algemeen via verschillende invalshoeken van inspirerende sprekers. Maar ook toegespitst op onze eigen gemeente door actief met ons kernteam te starten met ons OKO-verhaal en onze stakeholders te verkennen – Nathalie Verbeeck – OKO projectleider Neder-Betuwe

OKO inspiratieweken

Voor gemeenten die ook met OKO aan de slag willen, organiseert het Trimbos-instituut in februari en maart verschillende onlinebijeenkomsten tijdens de OKO-inspiratieweken. Hier wordt verteld wat OKO inhoudt, hoe gemeenten ermee kunnen starten, de relatie tussen OKO en andere preventieaanpakken, en meer. Aanmelden en meer informatie zijn beschikbaar op de website van de Inspiratieweken Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan het 4-jarig ondersteuningsaanbod OKO kunnen nu al hun interesse kenbaar maken door de interessepeiling in te vullen.

OKO gemeente logo

Vanaf januari 2024 ontvangen alle gemeenten die zijn aangesloten bij OKO een eigen OKO-gemeente logo. Op deze manier zijn zij herkenbaar én kunnen zij gemakkelijker kenbaar maken aan hun lokale partners en gemeenschap dat er wordt gewerkt met de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving.

Blijf op de hoogte

Meer weten over Opgroeien in een Kansrijke Omgeving? Kijk dan op onze informatiepagina of meld u aan voor de OKO-nieuwsbrief. Heeft u vragen? Stuur dan een bericht naar OKO@trimbos.nl.

Jeroen de Greeff
Coördinator Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)