Jeroen de Greeff

Expertise

  • Gemeentelijk alcohol, drugs en tabaksbeleid.
  • Beleidsadvisering en onderzoek.
  • Verbindingen leggen op lokaal en regionaal niveau.
  • Uitwisseling van kennis organiseren (d.m.v. studiedagen en –reizen).
  • Toezicht & handhaving Drank- en Horecawet.

Inspiratie en missie

Er is steeds meer kennis over effectief lokaal preventiebeleid op het gebied van alcohol, drugs en tabak. Bij het vertalen van deze, veelal wetenschappelijke, kennis naar de gemeentelijke praktijk zie ik een belangrijke rol voor het Trimbos-instituut. Ik sla graag de brug tussen de wetenschap en de praktijk om lokale beleidsmakers en hun samenwerkingspartners in staat te stellen hun preventiebeleid te verstevigen.

Lopend project/Bezig met…

Nevenfunctie

  • Lid adviescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawetinspecteurs (NVDI)

Links naar relevante pagina’s/sites