Het Expertisecentrum Mentale Gezondheid van het Trimbos-instituut richt zich op het ontwikkelen, bundelen en verspreiden van (wetenschappelijke) kennis en inzichten over mentale gezondheid. Ons doel is om professionals en beleidsmakers te ondersteunen in het effectief werken aan het bevorderen van de mentale gezondheid, het voorkomen van mentale klachten en mentale problemen, en de omgang met en behandeling van mentale klachten en mentale problemen. Hierbij richten wij ons op mentale gezondheid gedurende de gehele levensloop, van de zwangerschap tot de laatste levensfase.

Snel naar

Doelgroep

Wat zijn de verschillende (kwetsbare) doelgroepen?

Determinanten

Welke beschermende en risicofactoren spelen een rol bij mentale gezondheid?

Leefomgevingen

Wat is de rol van de leefomgevingen bij de mentale gezondheid?

Promotie en Preventie

Hoe ondersteunen we promotie van mentaal welbevinden en preventie van psychische aandoeningen?

Behandeling en Zorg

Hoe kunnen we behandeling van mentale problemen verbeteren?

Inspiratiesessies

In het voorjaar van 2024 organiseert het Trimbos-instituut regionale inspiratiesessies voor medewerkers van GGD’en en gemeenten, gericht op effectief mentaal gezondheidsbeleid op lokaal niveau.

Inspiratiesessies

Wat is mentale gezondheid?

Via een Delphistudie is er een eenduidige definitie van mentale gezondheid gevormd. De volledige definitie waar consensus over is gekregen staat in het kennisdossier hieronder. In het kort laat zich deze als volgt omschrijven:

"Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren."

Wat is mentale gezondheid?

Definitie mentale gezondheid

Lees verder

Mentale gezondheid gedurende de levensloop

Samenspel tussen individuele, sociale en maatschappelijk factoren

Ontdek hoe verschillende factoren invloed hebben op de mentale gezondheid. Helemaal tijdens belangrijke fases en overgangen in iemands levensloop.

Download hier het figuur en krijg inzicht in alle levensfases en het samenspel tussen de factoren.

Levensloop en mentale gezondheid

Mentale gezondheid is van fundamenteel belang in elke fase van de levensloop. Het wordt gevormd (en kan ook bedreigd worden) door omgevingsfactoren die op iedere leeftijdsfase van invloed kunnen zijn.

In ons kennisdossier is meer informatie te vinden over de levensloopbenadering, met meer uitleg over de verschillende levensfases én transities.

> Bekijk hier het dossier "Levensloop en mentale gezondheid"

Dossiers: doelgroepen voor mentale gezondheid

KOPP/KOV

Kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOV)

Lees verder
Zwangerschap en mentale gezondheid

Mentale gezondheid en zwangerschap

Lees verder
Jeugd

Mentale gezondheid van de jeugd

Lees verder

Dossiers: determinanten van mentale gezondheid

Leefomstandigheden

Sociale determinanten van mentale gezondheid

Sport en bewegen

Bewegen en mentale gezondheid

Dossiers: mentale gezondheid en de leefomgevingen

Mentale gezondheid op het werk

Arbeid en mentale gezondheid

Dossiers: promotie en preventie van mentale gezondheid

Depressie­preventie

Depressie signaleren en voorkomen

Lees verder

Dossiers: behandeling en zorg bij mentale problemen

Mantelzorg

Mantelzorg bij psychische problemen

Lees verder
Dubbele diagnose

Behandeling van dubbele diagnose

Lees verder
Richtlijnen depressie en angst

Richtlijnen voor behandeling depressie en angststoornissen

Lees verder

Over ons

Lees meer
Over ons
mentaal vitaal logo transparant groot

Informatie over mentale gezondheid voor het brede publiek vind je op Mentaal Vitaal.
Zie ook de chatservice en info- en advieslijn.

Laatste nieuws

Agenda