mentale klachten

« Terug naar begrippenlijst

Mentale klachten, ook wel psychische klachten genoemd, zijn aspecten van gevoelens, gedachten en/of gedrag die door de persoon zelf als vervelend worden ervaren. Voorbeelden hiervan zijn depressieve klachten zoals een negatief gemoed en lusteloosheid, angstklachten zoals ernstige zorgen of vermijdingsgedrag bij dagelijkse activiteiten, en herbelevingen van nare gebeurtenissen. Een psychische klacht kan onderdeel zijn van een psychische aandoening, maar dat hoeft niet: veel klachten zijn dusdanig licht of kortdurend dat er van een aandoening geen sprake is. Klachten kunnen wel reden zijn om in te grijpen met als doel het ontstaan van een psychische aandoening te voorkomen.