Nieuwe inspiratiekaarten over werken aan welbevinden voor primair en voortgezet onderwijs

Welbevinden in het voortgezet onderwijs

Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw school en ben je op zoek naar voorbeelden, tools en tips uit de praktijk? Om je op weg te helpen, ontwikkelde Welbevinden op School ‘inspiratiekaarten’ voor zowel primair als voortgezet onderwijs, met goede voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast vind je er links naar concrete tools en tips om zelf mee aan de slag te gaan.

Leerlingen ontwikkelen zich het beste als het goed met ze gaat. Als hun mentale gezondheid goed is, ze zichzelf kunnen zijn en ze zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen in een kansrijke omgeving. Kortom: als zij een hoge mate van welbevinden ervaren. Om het welbevinden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs te vergroten is een schoolbrede en structurele aanpak nodig, zoals de Gezonde School-aanpak. Hiermee komt een thema als welbevinden terug in de hele school: in de lessen, in de fysieke en sociale omgeving, in signalering en in het beleid. Daardoor is de kans op blijvend effect het grootst. Een dergelijke aanpak werkt dus zowel op het niveau van de individuele leerling en de klas, als die van het docententeam, de stafleden en directie en de omgeving waartoe de school behoort.

Inspiratie voor welbevinden

Als je op jouw school integraal wil werken aan welbevinden hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. Op de inspiratiekaarten voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs vind je volop tips en goede praktijkvoorbeelden. Integraal werken aan welbevinden biedt ook veel aanknopingspunten om te werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en dus het vergroten van de kansen op een goed welbevinden, juist voor leerlingen die opgroeien in ongunstige omstandigheden.

De nieuwe inspiratiekaarten sluiten goed aan op de bestaande checklists ‘Welbevinden in het po’ en ‘Welbevinden in het vo’. Hiermee breng je in kaart wat er al goed gaat op jouw school(locatie) en op welke onderdelen je nog winst kan behalen. Als je vervolgens op zoek bent naar concrete voorbeelden en tools, bieden de inspiratiekaarten uitkomst. Die volgen de Gezonde School-pijlers (Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid) en sluiten ook aan op de themascan van Gezonde School PO  en VO. Daarmee check je hoever jouw schoollocatie is met het thema welbevinden.

Gemaakt met professionals uit de praktijk

De inspiratiekaarten zijn ontwikkeld in samenwerking met- en op basis van gesprekken met onderwijsprofessionals. Hun input voegden we samen met wetenschappelijke inzichten over effectief, integraal werken aan welbevinden in het onderwijs. De kaarten zorgen voor herkenning en geven perspectief, bieden een variatie aan voorbeelden en zijn gebruiksvriendelijk.  De voorbeelden in de inspiratiekaarten zijn een greep uit wat er allemaal is en al gebeurt en vormen daarmee geen volledig overzicht.

Over Welbevinden op School en Gezonde School

Welbevinden op School is er voor scholen, gemeenten en GGD’en die het welbevinden van leerlingen en studenten in en om de school willen bevorderen. De kennis en tools van Welbevinden op School hebben hun basis in wetenschappelijk onderzoek, en helpen je snel op weg om vanuit een duurzame, gezamenlijke visie te werken aan welbevinden.

Binnen de Gezonde School-aanpak kiest een school één of meer gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan. Welbevinden is een van deze thema’s. De aanpak gaat uit van wat een school al doet en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Er is in samenhang op verschillende plekken in de school aandacht voor welbevinden: als inhoudelijk thema tijdens de lessen en in de fysieke en sociale omgeving, in beleid en signalering.

Welbevinden op School is kennispartner van Gezonde School. Gezonde School brengt de kennis van Welbevinden op School met de Gezonde School-aanpak in de praktijk.

Meer informatie

> Download gratis de inspiratiekaart voor het primair onderwijs en de inspiratiekaart voor het voortgezet onderwijs.

Ben je benieuwd naar de inspiratiekaart voor MBO, klik dan hier.

 

 

Aniek de Lange
Projectmedewerker Jeugd
Maartje van den Essenburg
Projectleider Mentale Gezondheid