Risico- en beschermende factoren mentale gezondheid jeugd

Er zijn verschillende risico- en beschermende factoren die (indirect) invloed kunnen hebben op de mentale gezondheid van de jeugd. Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen, jongeren en studenten is het belangrijk om risicofactoren in de jeugd te beperken en beschermende factoren te bevorderen.

De aanwezigheid van risicofactoren vergroot de kans op het ontstaan van problemen. Beschermende factoren dragen juist bij aan een stevige basis waardoor een kind of jongere zich goed kan ontwikkelen. Daarnaast zijn beschermende factoren belangrijk om weerstand te kunnen bieden aan risico’s en problemen [1]. Voor een gezonde ontwikkeling is het dan ook van groot belang om risicofactoren in de jeugd te beperken en beschermende factoren te bevorderen.

Hieronder volgt een selectie van belangrijke risico- en beschermende factoren. Het overzicht is niet volledig en laat vooral zien dat er sprake is van een complex samenspel tussen risico- en beschermende factoren.

Individuele factoren

Omgevingsfactoren

Meer informatie effecten van de leefomgeving

Voor meer informatie over de effecten van de leefomgeving, bekijk het kennisdossier 'sociale determinanten van mentale gezondheid'.

Aanvullende factoren bij studenten

Voor studenten in het hoger onderwijs is nog een aantal andere risicofactoren bekend. Zo blijkt uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs dat psychische klachten vaker voorkomen bij voltijdsstudenten, internationale studenten en studenten die zich identificeren als LHBTQ+. Andere factoren die samenhangen met het mentaal welbevinden van studenten op omgevingsniveau zijn onder andere: sociale steun, verbondenheid, groepsdruk, eenzaamheid en uitsluiting. Op individueel niveau spelen stress, prestatiedruk, veerkracht en ontspanning een rol.

> Lees meer in het dossier 'Welzijn studenten'