Welzijn studenten: mentale gezondheid en middelengebruik

Het Trimbos-instituut geeft inzicht in de mentale gezondheid en het alcohol-, tabak- en drugsgebruik van studenten op het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. We doen onderzoek en bieden praktische tools om het welzijn van studenten te vergroten.

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

In het landelijke onderzoek Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs (MMMS) wordt de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten van hogescholen en universiteiten in Nederland bestudeerd. Ook geeft het onderzoek inzicht in welke factoren hier invloed op hebben. Wij voeren het onderzoek samen uit met het RIVM en GGD GHOR Nederland, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De monitor is voor het eerst afgenomen in 2021 en zal om het jaar herhaald worden.

Product image

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

Bekijk dit product

Stijn, programma studentenwelzijn

Het nieuwe Programma Stijn, Studentenwelzijn mbo, hbo en wo helpt onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals om het studentenwelzijn te verbeteren en studenten veerkrachtiger te maken. Komende jaren halen het Trimbos-instituut, het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) en partners input op bij professionals uit onderwijs, preventie en zorg, en bij gemeenten.

We vertalen de wensen en behoeften uit het veld naar onder andere ‘proeftuinen’ om mogelijke oplossingen en aanpakken te verkennen. In een jaarlijkse handreiking delen we kennis, materialen en oplossingen om aan de slag te gaan met studentenwelzijn in het mbo, hbo en wo.

Inspiratiesessies

Jaarlijks organiseert het Trimbos-instituut inspiratiesessies over studenten, mentale gezondheid en middelengebruik, de Inspiratiesessies Studenten, Mentale gezondheid en Middelengebruik. Deze sessies zijn bedoeld voor alle partijen die zich bezighouden met studievoortgang en studentenwelzijn: preventiewerkers uit de verslavingszorg, studentdecanen, medewerkers studentenwelzijn van onderwijsinstellingen, studentpsychologen, studieadviseurs, besturen van studentenverenigingen en introductiecommissies, gemeente- en GGD-medewerkers.

Samen werken aan (mentaal) gezonde studenten

Wij werken samen met Instellingen voor Verslavingszorg (IVZ), de koepels van onderwijsinstellingen, onderwijsinstellingen, het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), studentenorganisaties, gemeenten, GGD GHOR Nederland, het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo zijn we op de hoogte van wat er in het veld speelt.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport (OCW).

Publicaties en producten

Nieuws en blogs