Welzijn studenten: mentale gezondheid en middelengebruik

Het Trimbos-instituut geeft inzicht in de mentale gezondheid en het alcohol-, tabak- en drugsgebruik van studenten op het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. We doen onderzoek en bieden praktische tools om het welzijn van studenten te vergroten.

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

Er is veel bezorgdheid over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Daarom zijn wij samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland een landelijke monitor gestart, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De monitor is voor het eerst afgenomen in 2021 en zal om het jaar herhaald worden. Bekijk de eerste resultaten van de monitor:

Inspiratiesessies

Jaarlijks organiseert het Trimbos-instituut inspiratiesessies over studenten, mentale gezondheid en middelengebruik, de Inspiratiesessies Studenten, Mentale gezondheid en Middelengebruik. Deze sessies zijn bedoeld voor alle partijen die zich bezighouden met studievoortgang en studentenwelzijn: preventiewerkers uit de verslavingszorg, studentdecanen, medewerkers studentenwelzijn van onderwijsinstellingen, studentpsychologen, studieadviseurs, besturen van studentenverenigingen en introductiecommissies, gemeente- en GGD-medewerkers.

Samen werken aan (mentaal) gezonde studenten

Wij werken samen met Instellingen voor Verslavingszorg (IVZ), de koepels van onderwijsinstellingen, onderwijsinstellingen, het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), studentenorganisaties, gemeenten, GGD GHOR Nederland, het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo zijn we op de hoogte van wat er in het veld speelt.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport (OCW).

Publicaties en producten

Nieuws en blogs