De druk(g)ste tijd van je leven?

Een addendum over drugs bij handreiking ‘De (studenten)tijd van je leven!’ voor gemeenten voor lokale samenwerking in de preventie van riskant alcoholgebruik bij studenten in het hoger onderwijs.

In 2021 heeft het Trimbos-instituut samen met de gemeente Rotterdam en diens samenwerkingspartners de handreiking ‘De (studenten)tijd van je leven!’ ontwikkeld. De handreiking biedt handvatten voor gemeenten om samen met hogescholen en universiteiten en andere lokale partners het problematisch alcoholgebruik onder studenten (preventief) aan te pakken. De handreiking kan ook worden ingezet op andere thema’s, zoals mentale gezondheid of drugsgebruik. Omdat de aanpak van (problematisch) drugsgebruik op verschillende vlakken afwijkt van de aanpak van alcoholgebruik is dit addendum ontwikkeld.

Het huidige document dient daarom naast de handreiking ‘De (studenten)tijd van je leven!’ gelezen te worden. De handreiking is het hoofddocument, inclusief stappenplan hoe je als gemeente problematisch middelengebruik onder de studentenpopulatie tegen kunt gaan. Dit addendum is bedoeld als aanvullend document voor de gemeenten waarbij ook vraagstukken op het gebied van drugsgebruik onder studenten spelen.

Auteur B. Bilderbeek, J. van der Avoort, M. van der Horst
Auteur

, ,

Pagina's

21

Jaar

SKU PM0801
Category Rapporten

Ook interessant