Alcoholpreventie bij jongeren en jongvolwassenen

Effectieve interventies en andere mogelijkheden voor preventie van alcoholgebruik bij jongeren en jongvolwassenen (11-24 jaar)

Dit is het achtergronddocument bij het ‘Wat werkt’ dossier over de preventie van (overmatig) alcoholgebruik bij jongeren en jongvolwassenen op de website loketgezondleven.nl.

Deel 1 gaat in op het literatuuronderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het dossier. U vindt hierin de laatste stand van zaken rond het alcoholgebruik van jongeren (11-24 jaar), de ontwikkelingen daarin van afgelopen jaren, de oorzaken van hun drankgebruik, hun motieven en de gevolgen ervan.

Deel 2 is een uitgebreidere uitwerking van het ‘wat werkt’ - gedeelte van het dossier op de website. Dit deel van de literatuurstudie zoomt in op effectieve preventieve aanpakken van alcoholgebruik bij de doelgroep. Wat weten we over bewezen effectieve elementen en wat zijn ‘veelbelovende’ aanpakken? Er worden voorbeelden gegeven van interventies en programma’s die elementen bevatten van effectief gebleken aanpakken, ook al zijn die interventies (nog) niet altijd zelf aan effectonderzoek onderworpen. Het biedt geen uitputtend overzicht van effectieve interventies, daarvoor is onder meer het Interventieoverzicht van Loketgezondleven.nl te raadplegen.

Deel 3 is een uitgebreidere uitwerking van het ‘aan de slag’- gedeelte van het dossier op de website. Hierin is ook meer aandacht voor processtappen die op gemeentelijk niveau genomen kunnen worden om aan de slag te gaan met het aanpakken van de preventie van (overmatig) alcoholgebruik bij jongeren.

Auteur C. Harreveld, C. Voogt, M. Planije, L. Lemmers
Auteur

, , ,

Pagina's

58

Jaar

SKU af1670
Category Rapporten