Studenten, mentale gezondheid en middelengebruik

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Inspiratiedag Studenten, mentale gezondheid en middelengebruik

De jaarlijkse inspiratiedag vindt dit jaar plaats op 7 december 2023 bij de Zalen van Zeven in Utrecht en staat in het teken van kennisuitwisseling, van elkaar leren en elkaar inspireren.

De resultaten van de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten die dit voorjaar werd afgenomen zullen worden besproken. Daarnaast wordt er ingegaan op wat onderwijsinstellingen en verenigingen kunnen doen om de mentale gezondheid van studenten te verbeteren en problemen door middelengebruik te voorkomen, beperken en verhelpen.

Het zal deze dag gaan over álle studenten, op mbo, hbo en wo. Studenten zijn van harte welkom als bezoeker en zullen daarnaast ook deelnemen aan een panelgesprek en zelfs een workshop geven! Zo praten we niet alleen over maar ook mét studenten.

De COKE SHOW

Op het programma (zie kopje ‘inhoud’) staan verschillende verdiepende workshops en er is plek gereserveerd voor de COKE SHOW. Een voorstelling, gemaakt met en voor studenten, die het publiek aanzet tot denken over hun eigen middelengebruik en de impact ervan, o.a. op (mentale) gezondheid en maatschappij. Via theater en interactie worden er gesprekken gevoerd en onderzoek gedaan naar achterliggende motivaties. De COKE SHOW is geen traditioneel theaterstuk; het is een muzikaal spektakel en een niet-moraliserende voorstelling met een schurend randje.

Impressie van de dag in 2022

Onderstaande video geeft een korte impressie van de geslaagde inspiratiedag van afgelopen jaar.

Behoort u tot de doelgroep?

De inspiratiedag is bedoeld voor alle partijen die zich bezighouden met studievoortgang en studentenwelzijn op mbo, hbo en wo:

 • besturen van studentenverenigingen en introductiecommissies
 • studentdecanen, studentpsychologen en studieadviseurs
 • campuscoördinatoren
 • preventiewerkers verslavingszorg
 • gemeente- en GGD-medewerkers
 • mentoren, tutoren en studenten
 • andere geïnteresseerden

Programma

09:30  Inloop met koffie & thee

10:00  Opening door dagvoorzitter Daan Warnas

10:10  Plenaire presentatie over de meest recente cijfers omtrent middelengebruik en mentale gezondheid bij studenten en de relatie hiertussen – door Jolien Dopmeijer

10:30  Speedmeets: uitwisseling binnen regio’s

11:00  WORKSHOPS

12:00  Lunch

13:00  WORKSHOPS

14:00  Pauze met koffie & thee

14:30  COKE SHOW

16:00  Panelgesprek: met een preventiewerker van een instelling voor verslavingszorg, een beleidsmedewerker studentenwelzijn op een mbo, een studentendecaan op een hbo, een mbo-student en een wo-student blikken we d.m.v. een aantal stellingen terug op de dag.

16:45  Afsluiting & borrel

Workshops

 • Workshop over ‘Training signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen voor studentbegeleiders’. De training is ontwikkeld door IrisZorg, Jellinek en het Trimbos-instituut. Hierin komt riskant middelengebruik en de relatie met mentale gezondheid expliciet aan bod. De training is bedoeld voor studentbegeleiders en wordt gegeven door preventiewerkers van instellingen van verslavingszorg. Op de inspiratiedag zullen de sprekers context geven bij de training en een tipje van de sluier oplichten.
 • Workshop studenteninitiatief ‘Door het Geluid’. In deze workshop breken we door de barrière heen van een te vaak ongehoord geluid van psychische problemen bij studenten. De studenten in deze workshop creëren een gevoel van bewustwording en erkenning, met als doel het gesprek over jongerenwelzijn te openen.
 • Workshop ‘Roken en vapen, wat werkt?’ Over drugs- en alcoholgebruik onder studenten hebben we het regelmatig, maar hoe zit het eigenlijk met roken en vapen? Hoeveel studenten roken of vapen en waarom doen ze dat? En hoe kun je hen ondersteunen bij het minderen of stoppen? In deze workshop lichten onderzoekers van het Trimbos-instituut toe wat wel en niet werkt bij studenten, hoe je ervoor kunt zorgen dat ze bewust gaan nadenken over hun keuze om te roken of vapen en wat volgens studenten eigenlijk de definitie van ‘schadelijk’ is.
 • Workshop ‘Wegwijs in effectieve alcohol- en drugspreventie’. Mondriaan preventie is op dit moment bezig om samen met de Hotel Management School Maastricht een effectief preventief alcohol- en drugsbeleid te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit doen ze dmv de zogenaamde Intervention Mapping Approach. In de workshop worden de resultaten tot nu toe belicht en een aantal producten en methodieken uitgelegd.
 • Workshop ‘High’er education: studenten en drugsgebruik’. Drugsgebruik onder studenten is een veelbesproken thema in de media. Dat kan een vertekend beeld geven. Hoe zit het nou echt? In deze sessie tonen onderzoekers van het Trimbos-instituut je de nieuwste cijfers en zal o.a. worden ingegaan op mogelijke risicogroepen binnen de studentenpopulatie.
 • Workshop ‘Verminderen van prestatiedruk en stress’. Tijdens deze workshop zal het expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) ingaan op wat het onderwijs kan doen om prestatiedruk en stress bij studenten te verminderen. Er worden tips, praktische handvatten en goede voorbeelden gedeeld waar het onderwijs van kan leren en mee aan de slag kan gaan.
 • Workshop ‘Lichaamskennis: stress en druk’. In deze workshop laat de Academie IT & Media design zien hoe stress zich in ons lichaam uit door te tekenen en omschrijven o.a. door middel van AI (Artificial Intelligence). Dit beeld kan dienen als communicatiemiddel om een abstracte ervaring, zoals stress of druk, onder woorden te brengen en bespreekbaar te maken. Daarnaast is dit een startpunt voor verdere bevraging en een inspiratiebron voor wens- of doelgedrag.
 • De Workshop ‘Helder op School’ is helaas uitgevallen.

 

Locatie

Zalen van Zeven, Boothstraat, Utrecht.

Prijs

€ 100 euro (excl. btw)
€ 25 voor studenten (excl. btw)*

* Er is maar een beperkt aantal studentenkaarten beschikbaar. Bij meer aanmeldingen dan beschikbaar werken wij met een wachtlijst.

Organisator

Trimbos-instituut

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.

Wil je een bericht ontvangen als deze training weer wordt aangeboden? Vul dan hier je e-mailadres in.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.