Handreiking prestatiedruk en stress onder studenten in het hoger onderwijs

Handvatten en tips voor studenten, het onderwijs en de maatschappij als geheel

Al langere tijd zijn er zorgen over stress en prestatiedruk bij studenten in het hoger onderwijs.  Waar een bepaalde mate van druk en stress kan bijdragen aan goede prestaties en kan leiden tot focus, kunnen overmatige hoeveelheden stress en/of langdurige stress leiden tot verminderde prestaties en negatieve gevolgen hebben voor het welbevinden en functioneren van studenten.

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van en oplossingsrichtingen voor ervaren stress en prestatiedruk onder studenten in het hoger onderwijs hebben het Trimbos-instituut, het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar stress en prestatiedruk onder studenten: Harder Better Faster Stronger?

Uit het onderzoek zijn allerlei mogelijke handelingsperspectieven, interventies en oplossingsrichtingen naar voren gekomen om prestatiedruk en stress in het hoger onderwijs te verminderen. Deze tips, handvatten en oplossingsrichtingen vormen geen volledige lijst van alle mogelijkheden en zijn ook niet allemaal wetenschappelijk bewezen, maar geven een concreet overzicht van mogelijkheden om met dit vraagstuk aan de slag te gaan.

Auteur L. Scheeren, B. Bremer, J. Dopmeijer
Jaar

Pagina's

28

Auteur

, ,

SKU AF2104
Category Handreikingen