Mentale gezondheid van studenten

We dragen op een positieve manier bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het mentaal welbevinden van studenten. Ook willen we de gaten dichten in de kennis over studenten die zich in een kwetsbare positie bevinden en psychische problemen van studenten.

Sense of belonging en mentale gezondheidsvaardigheden zijn cruciaal voor het welzijn van studenten.

Jolien Dopmeijer, projectleider studenten

Feiten en cijfers

De helft van de studenten (51%) ervaarde in 2021 psychische klachten (zoals angst en somberheid), van wie 12% in ernstige mate. Hun mentaal welbevinden (dat is: veerkracht, positieve mentale gezondheid en levenstevredenheid) is niet in balans. Er blijkt een samenhang te zijn tussen het mentaal welbevinden en psychische klachten: bij studenten met een sterke positieve mentale gezondheid of veerkracht komen minder vaak psychische klachten voor.

Aan de slag met bevordering welzijn studenten

Welbevinden op school

Ga aan de slag met sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen op school. Het programma Welbevinden op School biedt Gezonde School adviseurs en scholen handvatten.

> Bekijk dit programma

Happyles

Happyles is een klassikaal aanbod ter bevordering van welbevinden en geluk, en ter preventie van depressieklachten bij jongeren van 11 tot 25 jaar.

> Bekijk dit programma

Rondom Jong

Rondom Jong is een wegwijzer voor professionals die depressiepreventie voor jongeren beter willen organiseren.

> Zo werkt Rondom Jong

Online aanbod voor studenten

We bieden, samen met GGZ-instellingen die de uitvoering doen, Gripopjedip.nl en KOPPsupport.nl aan. Dit is online aanbod voor studenten met depressieklachten en voor jongeren met een ouder met psychische problemen of verslaving (KOPP/KOV). Bij beide interventies initiëren we trajecten voor doorontwikkeling, onderzoek en brede implementatie.

Publicaties en producten

Nieuws en blogs