Mentale gezondheid van studenten

We dragen op een positieve manier bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het mentaal welbevinden van studenten. Ook willen we de gaten dichten in de kennis over studenten die zich in een kwetsbare positie bevinden en psychische problemen van studenten.

Sense of belonging en mentale gezondheidsvaardigheden zijn cruciaal voor het welzijn van studenten.

Jolien Dopmeijer, projectleider studenten

Feiten en cijfers

Met een deel van de deelnemende hbo- en wo-studenten gaat het mentaal redelijk tot goed in 2023. Op sommige vlakken lijkt de mentale gezondheid iets te zijn verbeterd ten opzichte van de eerste monitor, die tijdens de coronapandemie in 2021 werd gehouden. Minder studenten ervaren emotionele uitputtingsklachten (59%), vaak prestatiedruk (44%), en gevoelens van eenzaamheid (62%). Hun leven beoordelen studenten met gemiddeld een 6,7 en ruim de helft (54%) van de studenten heeft een gemiddelde of hoge mate van veerkracht.

Maar nog altijd hebben ook veel studenten angst- en depressieklachten (44%) en (heel) veel stress (56%). De resultaten geven aan dat mentale gezondheid en middelengebruik niet los te zien zijn van de sociale en maatschappelijke omgeving waarin studenten leven.

Prestatiedruk en stress bij studenten in het hoger onderwijs

Studenten die prestatiedruk en stress ervaren geven aan dat dit enerzijds komt door een opstapeling van onzekerheden in hun leven. Anderzijds ontstaan hoge druk en stress door studieprogramma’s met veel piekbelastingen, onduidelijke informatie over toetsen en roosters en grote zorgen over diverse crises in de wereld die vooral de jongeren raken. Veel van de studenten hebben moeite met omgaan met druk en stress omdat zij zich hier niet vaardig in voelen. Dit en meer blijkt uit het rapport ‘Harder Better Faster Stronger?’ van het Trimbos-instituut, ECIO en het RIVM.

Er zijn twee oplossingsrichtingen nodig die elkaar versterken. Ten eerste: versterk de mogelijkheden en vaardigheden van de student om goed om te kunnen gaan met druk en stress. Ten tweede en minstens zo essentieel is: verminder de onzekerheden in de onderwijs- en leefwereld van de student die buiten hun invloed bestaan en ontstaan.

Het verminderen van prestatiedruk en stress is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de individuele student, de onderwijsinstellingen, overheid en maatschappij. Het erkennen en begrijpen van de beleving van de student is hierin essentieel.

Jolien Dopmeijer, projectleider Studenten

Aan de slag met bevordering welzijn studenten

Stijn, programma studentenwelzijn

Trimbos-instituut, ECIO en partners zetten de komende jaren stappen naar een beter studentenwelzijn in mbo, hbo en wo, op basis van input van studenten en professionals uit onderwijs, zorg en overheid.

> Bekijk dit programma

Happyles

Klassikale lessen die welbevinden en geluk bij jongeren bevorderen en depressieklachten helpen voorkomen.

> Bekijk dit programma

Welbevinden op School

Ga samen aan de slag met de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen op school, van basisonderwijs tot en met het mbo. Het programma Welbevinden op School biedt scholen, Gezonde School-adviseurs en gemeenten handvatten.

>Aan de slag met Welbevinden op School

Rondom Jong

Rondom Jong is een wegwijzer voor professionals die depressiepreventie voor jongeren beter willen organiseren.

> Zo werkt Rondom Jong

Online aanbod voor studenten

We bieden, samen met GGZ-instellingen die de uitvoering doen, Gripopjedip.nl en KOPPsupport.nl aan. Dit is online aanbod voor studenten met depressieklachten en voor jongeren met een ouder met psychische problemen of verslaving (KOPP/KOV). Bij beide interventies initiëren we trajecten voor doorontwikkeling, onderzoek en brede implementatie.

Publicaties en producten

Nieuws en blogs