Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV)

KOPP/KOV (voorheen KOPP/KVO) staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV). Het kan gaan om één of beide ouders. Nederland telt jaarlijks 405.000 ouders met een psychische stoornis en/of verslaving.

Naast minderjarige KOPP/KOV-kinderen (0-18 jaar), zijn er ook jongvolwassenen (18-24 jaar) en volwassenen (vanaf 24 jaar) met ouders die psychische problemen hebben of verslaafd zijn.

Groter risico op psychische problemen of verslaving

KOPP/KOV-kinderen lopen een groter risico om vroeg of laat psychische problemen en/of een verslaving te krijgen dan kinderen van ouders zonder psychische en/of verslavingsproblemen. Bij psychische problemen kan gedacht worden aan depressie, angst, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline. Onder verslavingsproblemen verstaan we alcohol- en drugsverslaving. Alleen als het expliciet gaat over gediagnosticeerde psychische problemen spreken we hierna van een ‘psychische stoornis’ in plaats van psychische problemen.

Ouders, KOPP/KOV-kinderen, professionals en naasten in coronatijden

Voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen is er opeens veel veranderd nu de scholen gesloten zijn en veel face-to-face ondersteuning is weggevallen vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19). Voor deze kinderen en hun ouders kan het best een uitdaging zijn om nu dag en nacht thuis met elkaar door te brengen. In ons coronadossier vindt u aanvullende tips en hulpbronnen voor professionals, ouders, KOPP/KOV-kinderen en naasten om deze moeilijke tijd door te komen.

Bekijk het coronadossier

Meer producten

Producten

Alle trainingen en activiteiten

Trainingen en activiteiten

Nieuws

Betere toegang tot hulp nodig voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving
1 september 2020 - Gemeenten, zorgverzekeraars en ggz-instellingen moeten een doorbraak forceren om passende hulp te bieden voor kinderen..
Stichting Kinderpostzegels financieert nieuwe uitgave voorlichtingsmateriaal voor KOPP/KOV-kinderen
20 mei 2020 - Ons land telt jaarlijks 577.000 minderjarige kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen..
Online cursus moet volwassen KOPP/KOV helpen
21 augustus 2019 - De interventie 'Sterker vooruit' moet inmiddels volwassen kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Woolderink, M., Bindels, J.A., Evers, S.M., Paulus, A.T., Asselt, A.D. van, & Schayck, O.C. van (2015). An online health prevention intervention for youth with addicted or mentally ill parents: Experiences and perspectives of participants and providers from a randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 17(12), e274. doi:10.2196/jmir.4817

Zanden, R. van der (2011). Zorg voor KOPP-kinderen in gevaar. Psy, 15(4), 36-37.

Conijn, B., Riper, H. (2009). Ondersteuning via internet voor kinderen van probleemdrinkers. Ervaringen met de website Drankjewel. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 5(2), 42-56.

Meer publicaties over dit onderwerp