Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV)

KOPP/KOV (voorheen KOPP/KVO) staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV). Het kan gaan om één of beide ouders. Nederland telt jaarlijks 405.000 ouders met een psychische stoornis en/of verslaving.

Naast minderjarige KOPP/KOV-kinderen (0-18 jaar), zijn er ook jongvolwassenen (18-24 jaar) en volwassenen (vanaf 24 jaar) met ouders die psychische problemen hebben of verslaafd zijn.

Met andere kinderen spelen doet Jim (10) nauwelijks meer. Hij neemt de laatste weken ook geen vriendjes meer mee naar huis. Op school kan Jim zijn aandacht er moeilijk bij houden. Als de juf eens rustig bij Jim aftast wat er aan de hand is, vertelt Jim dat papa raar doet, vreemde dingen zegt, af en toe heel boos wordt en Jim’s moeder vreselijk uitscheldt en twee dagen geleden naar ‘een soort ziekenhuis’ is gegaan.

Groter risico op psychische problemen of verslaving

KOPP/KOV-kinderen lopen een groter risico om vroeg of laat psychische problemen en/of een verslaving te krijgen dan kinderen van ouders zonder psychische en/of verslavingsproblemen. Bij psychische problemen kan gedacht worden aan depressie, angst, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline. Onder verslavingsproblemen verstaan we alcohol- en drugsverslaving. Alleen als het expliciet gaat over gediagnosticeerde psychische problemen spreken we hierna van een ‘psychische stoornis’ in plaats van psychische problemen.

Josien (12) doet haar best... Ze zorgt voor haar kleine broertjes en na schooltijd doet ze boodschappen in de supermarkt, bijna dagelijks. In de klas zat Josien vanochtend ineens te huilen. Haar docent weet dat er thuis iets aan de hand is; in een poging om haar problemen te vergeten is Josiens moeder steeds meer gaan drinken. Ze is nu onder behandeling voor haar verslaving.

Ouders, KOPP/KOV-kinderen, professionals en naasten in coronatijden

Voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen is er opeens veel veranderd nu de scholen gesloten zijn en veel face-to-face ondersteuning is weggevallen vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19). Voor deze kinderen en hun ouders kan het best een uitdaging zijn om nu dag en nacht thuis met elkaar door te brengen. In ons coronadossier vindt u aanvullende tips en hulpbronnen voor professionals, ouders, KOPP/KOV-kinderen en naasten om deze moeilijke tijd door te komen.

Bekijk het coronadossier

Hoe gaat het nu met jonge mantelzorgers?
Precies een jaar geleden stelde de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg deze vraag aan kinderen en jongeren die opgroeien met zorgen in hun directe omgeving. Een bewogen jaar later leggen zij deze vraag opnieuw voor.

Bekijk de uitkomsten

Wilt u meer weten over dit dossier?

Laura  Shields - Zeeman

Stuur een bericht aan contactpersoon Laura Shields - Zeeman of bel +31 (0)30 - 2959(553)

Meer producten

Producten

Alle trainingen en activiteiten

Trainingen en activiteiten

Publicaties

Woolderink, M., Bindels, J.A., Evers, S.M., Paulus, A.T., Asselt, A.D. van, & Schayck, O.C. van (2015). An online health prevention intervention for youth with addicted or mentally ill parents: Experiences and perspectives of participants and providers from a randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 17(12), e274. doi:10.2196/jmir.4817

Zanden, R. van der (2011). Zorg voor KOPP-kinderen in gevaar. Psy, 15(4), 36-37.

Conijn, B., Riper, H. (2009). Ondersteuning via internet voor kinderen van probleemdrinkers. Ervaringen met de website Drankjewel. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 5(2), 42-56.

Meer publicaties over dit onderwerp