Kinderen van ouders met GGZ- of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

Ongeveer 577.000 Nederlandse kinderen onder de 18 jaar hebben een ouder met een psychische aandoening of verslaving. Deze kinderen lopen een aanzienlijk risico om zelf ook zulk soort problemen te krijgen. Als professional wilt u dat voorkomen. Bij het Trimbos-instituut ondersteunen wij professionals via het Landelijk Platform KOPP/KVO. Wij organiseren verschillende cursussen en trainingen en bieden desgevraagd lezingen en advies op maat.

Problemen bij KOPP/KVO-kinderen voorkomen en risico’s verminderen

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) zijn kwetsbaar maar vaak onzichtbaar. Als professional of beleidsmaker bent u op zoek naar manieren om deze groep te signaleren en waar nodig ondersteuning te bieden. Zo kunt u de kans op latere problemen bij deze kinderen verkleinen. Wij bieden u hiervoor verschillende materialen, cursussen en advies aan, onder meer via het Landelijk Platform KOPP/KVO.

De website koppkvo.nl biedt actuele informatie over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerking die helpen bij het vormgeven van goede zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen.

Wilt u meer weten over dit dossier?

Rianne van der Zanden

Stuur een bericht aan contactpersoon Rianne van der Zanden of bel +31 (0)30 - 2959(390)

Meer producten

Producten

Meer trainingen

Trainingen

Nieuws

Buitenshuisproject doet kinderen in korte tijd opbloeien
6 juni 2019 - Opvangmedewerkers melden dat kinderen van ouders met een verslaving of psychische problemen in korte tijd helemaal..
Gemeenten gezocht die kinderen van LVB-ouders extra willen ondersteunen
16 januari 2019 - Gemeenten zijn positief over het Buitenshuisproject: KOPP/KVO-kinderen die opgroeien in een onveilige gezinssituatie..
Buitenshuis-project van start: buitenschoolse opvang voor KOPP/KVO-kinderen
28 mei 2018 - Het Buitenshuis-project voor KOPP/KVO-kinderen is officieel van start gegaan. Het project richt zich op kinderen van..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Woolderink, M., Bindels, J.A., Evers, S.M., Paulus, A.T., Asselt, A.D. van, & Schayck, O.C. van (2015). An online health prevention intervention for youth with addicted or mentally ill parents: Experiences and perspectives of participants and providers from a randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 17(12), e274. doi:10.2196/jmir.4817

Zanden, R. van der (2011). Zorg voor KOPP-kinderen in gevaar. Psy, 15(4), 36-37.

Conijn, B., Riper, H. (2009). Ondersteuning via internet voor kinderen van probleemdrinkers. Ervaringen met de website Drankjewel. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 5(2), 42-56.

Meer publicaties over dit onderwerp