Nieuws |

Campagne #NietTeMissen geeft aandacht aan jonge mantelzorgers

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Dit houdt in dat zij mantelzorgtaken op zich nemen voor iemand in hun directe omgeving. Dit gaat regelmatig ten kosten van zichzelf. Daarom vragen wij jaarlijks tijdens de nationale Week van de Jonge Mantelzorger - van 1 tot en met 7 juni - aandacht voor de positie van kinderen en jongeren die opgroeien met een zorgsituatie.

Sommige kinderen groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede vriend. Vaak nemen (jonge) kinderen mantelzorgtaken voor deze naaste op zich. Het zorgen voor een ander ervaren zij vaak als iets vanzelfsprekends, maar het kan ook zwaar zijn. Deze jonge mantelzorgers hebben vaak extra (zorg)taken, maken zich regelmatig zorgen en missen soms zorg en aandacht voor zichzelf – meer dan hun leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis. De week van de jonge mantelzorgers vraagt aandacht aan deze groep kinderen.

 

Bewustwording

Kun je je nog wel goed genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je soms afspraken met vrienden afzeggen omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn? Vaak beseffen jonge mantelzorgers en mensen uit hun omgeving niet dat zij opgroeien in een situatie die anders is dan die van de meeste mensen. En dat is niet zo vreemd als je weet dat de cognitieve ontwikkeling van jongeren ervoor zorgt dat ze vanaf hun 16e (laat-adolescent) inzicht krijgen in zichzelf en de ander, verbanden leren leggen en consequenties van hun omstandigheden gaan inzien.

Daarom is het extra belangrijk dat zowel de informele als formele omgeving zich bewust is van de impact die een zorgsituatie thuis op de ontwikkeling van kinderen en jongeren heeft. Dus niet alleen bewustwording bij familie en vrienden van het gezin met een zorgsituatie, maar juist ook van alle professionals die met jonge mantelzorgers in contact komen. Zie jij als zorg- of onderwijsprofessional deze doelgroep staan? En weet jij wat je eventueel voor hen kan betekenen?

 

Niet te missen

Ook al zien deze jongeren zichzelf niet als jonge mantelzorgers, ze ondervinden wel de gevolgen van de zorgsituatie op jonge leeftijd. Dit jaar zetten we voor het derde jaar op rij de bewustwordingscampagne #NietTeMissen voort. Via video’s, posters, portretten en ervaringsverhalen, laten we zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Gemeenten en organisaties kunnen het campagnemateriaal gratis downloaden op de website van de Week van de Jongemantelzorger. Zowel online als in de echte wereld moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger worden er in het hele land diverse activiteiten georganiseerd om extra aandacht te besteden aan de jonge mantelzorgers, om hen te waarderen en hen zichtbaar te maken. Kijk voor meer informatie over de Week van de Jonge Mantelzorger en de bewustwordingscampagne op www.weekvandejongemantelzorger.nl.

 

Rol van het Trimbos-instituut

Als Trimbos-instituut zitten we in de kerngroep van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorger als kennispartner op twee specifieke doelgroepen jonge mantelzorgers, kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) en kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (KOVB). We hebben kennis van wetenschap, praktijk, beleid en ervaringsdeskundigheid, en doen onze projecten samen met professionals en ervaringsdeskundigen. Het Trimbos-instituut is de plek waar deze expertise gebundeld wordt en waar we tot concrete producten komen die zowel professionals als de ervaringsdeskundigen ondersteunen.

 

Voetnoot

De Week van de Jonge Mantelzorger is een initiatief van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. Het Trimbos-instituut werkt actief samen met andere kennisinstituten en belangenbehartigers in de kerngroep van de Alliantie. Voor meer informatie over het thema jonge mantelzorg kun je contact opnemen met: Tessa van Doesum (TDoesum@trimbos.nl

Neem voor meer informatie over de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg contact op met alliantiecoördinator Michael Buynsters (alliantie@jmzpro.nl) of kijk op www.StrategischeAlliantieJongeMantelzorg.nl.   

 

Meer informatie

KOPP/KOV:

Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) – Trimbos-instituut

KVBO:

Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking willen gezien worden – Trimbos-instituut

Tessa van Doesum
Wetenschappelijk medewerker Mentale Gezondheid & Preventie