Landelijk Platform KOPP/KOV

Komt u als professional in contact met de KOPP/KOV-doelgroep? Meldt u zich dan aan voor het Landelijk Platform KOPP/KOV.

In dit dossier

Het Landelijk Platform KOPP/KOV biedt professionals die met de KOPP/KOV-doelgroep werken een plek om kennis, ervaringen, knelpunten en succesverhalen met elkaar uit te wisselen. Binnen het platform wordt er gezamenlijk gekeken naar wat er nodig is om de signalering en ondersteuning van de KOPP/KOV-doelgroep te verbeteren. Op de bijeenkomsten, die voor leden worden georganiseerd, worden presentaties gegeven door onderzoekers, professionals uit de praktijk en ervaringsdeskundigen. Het platform geeft de leden daarnaast de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van nieuwe kennis, trends en ontwikkelingen.

Strategie

In samenspraak met de leden van het platform zijn vier inhoudelijke hoofdlijnen opgesteld. Deze hoofdlijnen geven richting de activiteiten die vanuit het platform worden opgepakt.

 • Meer aandacht voor KOPP/KOV in de samenleving [d.w.z. sociale domein (jeugd & volwassen), onderwijs, aandacht voor KOPP/KOV in behandeling]
 • Meer aandacht voor effectieve preventieve interventies
 • Meer aandacht voor het gesprek over ouderschap in volwassen ggz
 • Meer aandacht voor adequaat gebruik van financiering voor KOPP/KOV

Voor wie?

Het Landelijk Platform KOPP/KOV is opgezet voor alle professionals die een rol hebben in het signaleren en ondersteunen van de KOPP/KOV-doelgroep. Denk aan professionals werkzaam bij zorg- en onderwijsinstellingen of professionals gevestigd als zelfstandige met een eigen praktijk gericht op KOPP/KOV problemen.

Coördinatiecommissie

Het Landelijk Platform valt onder en wordt gefaciliteerd door het Trimbos-instituut, maar kent haar eigen coördinatiecommissie en volgt haar eigen strategie.

De coördinatiecommissie van het platform is samengesteld uit een afvaardiging van de leden en bestaat uit professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en een ervaringsdeskundige.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Denis Wiering (Impactpunt)
 • Yvonne Ruhl (Novadic-Kentron)
 • Maryleen Soree (Prezens)
 • Dorine van Namen (Hogeschool Rotterdam)
 • Eline van den Berg (GGZ-Friesland)
 • Thom van den Brink (ervaringsdeskundige)
 • Aniek de Lange (Trimbos-instituut)
 • Vera Ramaker (Trimbos-instituut)
 • Anouk de Gee (Trimbos-instituut)
v.l.n.r.: Anouk de Gee, Maryleen Soree, Dorine van Namen, Yvonne Ruhl, Denis Wiering, Vera Ramaker, Esther Mesman
v.l.n.r.: Anouk de Gee, Maryleen Soree, Dorine van Namen, Yvonne Ruhl, Denis Wiering, Vera Ramaker, Esther Mesman

Bijeenkomsten

De coördinatiecommissie van het platform organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle leden. Naast de bijeenkomsten worden de leden van het platform via de mail op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en recente ontwikkelingen.

Wilt u lezen wat we de afgelopen landelijke bijeenkomsten met elkaar hebben besproken? Dan kunt u de verslagen opvragen via landelijkplatformkoppkov@trimbos.nl.

Deelnemen

Aan het lidmaatschap zijn geen directe kosten verbonden alleen tijdsinvestering. U krijgt als lid tweemaal per jaar een uitnodiging voor de landelijke bijeenkomst op het Trimbos-instituut. Daarnaast wordt u via de mail op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.