KOPP/KOV: wat kunt u doen als gemeente of zorgverzekeraar?

Zowel de gemeente als de zorgverzekeraar heeft een rol en taak op gebied van KOPP/KOV (voorheen KOPP/KVO). Hoewel de gemeente de grootste rol heeft is samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars essentieel om een sluitend aanbod van preventie, zorg en ondersteuning voor KOPP/KOV-kinderen te organiseren.

Financiering KOPP/KOV-aanbod

Professionele hulp voor KOPP/KOV-kinderen (voorheen KOPP/KVO-kinderen) bestaat uit preventie en zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars en/of Wet langdurige zorg-uitvoerders (Wlz-uitvoerders) zijn de financiers en opdrachtgevers van de uitvoering van de wetten waarin preventie en zorg een rol spelen.

Wat gemeenten kunnen doen

Gemeenten zijn vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet verantwoordelijk voor gezond en veilig opgroeien van kinderen tot 18 jaar. Daarbij is de hele keten van preventie, zorg en ondersteuning betrokken, van het consultatiebureau tot het wijkteam en de specialistische jeugdhulp.

> Aandachtspunten voor gemeenten

Wat zorgverzekeraars kunnen doen

De zorgverzekeraar is vanuit de Zorgverzekeringsweg (Zvw) verantwoordelijk voor de zorg en individugerichte preventie voor (jong)wassenen vanaf 18 jaar. Daarbij bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) welke zorg mag worden geschreven in een Diagnose Behandelcombinatie (DBC) en bepaalt het Zorginstituut Nederland (ZINL) de inhoud van het basispakket zorgverzekeringen.

> Aandachtspunten voor zorgverzekeraars

Goede samenwerking is essentieel

Zowel de gemeente als de zorgverzekeraar heeft een rol en taak op gebied van KOPP/KOV (voorheen KOPP/KVO). Hoewel de gemeente de grootste rol heeft is samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars essentieel om een sluitend aanbod van preventie, zorg en ondersteuning voor KOPP/KOV-kinderen te organiseren.

> Hoe en met wie gemeenten en zorgverzekeraars kunnen samenwerken

Zelf aan de slag

In onze toolbox vindt u veel handige tools rondom KOPP/KOV.