Wie financieren het KOPP/KOV-aanbod?

Professionele hulp voor KOPP/KOV-kinderen (voorheen KOPP/KVO-kinderen) bestaat uit preventie en zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars en/of Wet langdurige zorg-uitvoerders (Wlz-uitvoerders) zijn de financiers en opdrachtgevers van de uitvoering van de wetten waarin preventie en zorg een rol spelen.

Dit betreft de volgende wetten:

  • Wet publieke gezondheid (Wpg)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdwet 
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie

Lees de brief van minister aan Tweede Kamer ‘Preventie in het zorgstelsel'.