Hoe kunt u meer kennis opdoen over KOPP/KOV?

Hoe kunt u als professional meer kennis opdoen over KOPP/KOV (voorheen KOPP/KVO)? Er zijn verschillende platformen en bronnen waar u terecht kunt.

Preventieafdelingen van GGZ en verslavingszorg

Preventieafdelingen van GGZ en verslavingszorg hebben veel kennis en ervaring opgebouwd met betrekking tot KOPP/KOV.

Lidmaatschap Landelijk Platform KOPP/KOV

Het doel van dit door ons gecoördineerde platform is de kwaliteit van de preventie en zorg voor KOPP/KOV-kinderen te optimaliseren. Het platform komt twee keer per jaar bijeen voor uitwisseling van kennis en ervaringen uit praktijk, wetenschap en beleid. Veel KOPP/KOV-interventies zijn vanuit dit platform ontwikkeld.

> Meer informatie en aanmelden

KOPPcentrum Erasmus MC

Het Eramus MC heeft in september 2022 het Centrum voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen opgericht. Zij combineren zorg en wetenschappelijk onderzoek naar (ongeboren) kinderen van ouders

> Ga naar de website van het Erasmus MC

Informatieve websites

Trainingen, cursussen en implementatietools