KOPP/KOV: wat u als professional kunt doen

Professionals die te maken hebben met KOPP/KOV-kinderen (voorheen KOPP/KVO-kinderen) en/of hun ouders zijn: professionals in het hele sociale en zorgdomein, van preventie tot behandeling en van onderwijs, welzijn en jeugdhulp tot volwassenenzorg.

In dit dossier

Heeft u vragen?

featured_image
Anouk de Gee
Projectleider KOPP/KOV Mentale gezondheid & Preventie

De verschillende KOPP/KOV-groepen

Er zijn verschillende routes waarop KOPP/KOV-kinderen in beeld kunnen komen bij zorgprofessionals. Binnen deze routes kunnen professionals vier KOPP/KOV-groepen onderscheiden:

  • Kinderen (zonder zichtbare problemen) van ouders die hun eigen psychische of verslavingsproblemen erkennen en hiervoor hulp zoeken.
  • Kinderen (zonder zichtbare problemen) van ouders die hun psychische of verslavingsproblemen niet erkennen en/of geen hulp voor zichzelf of hun kind willen.
  • Kinderen (uit bovengenoemde categorieën) met psychosociale of gedragsproblemen of psychische stoornis.
  • (Jong)volwassen KOPP/KOV-kinderen.

> Hoe deze KOPP/KOV-kinderen in beeld komen

Wat u als professional kunt doen

Het handelen van de professional is erop gericht de risicofactoren te verminderen en de beschermende factoren te versterken in het leven van het KOPP/KOV-kind. Dat kan via specifieke KOPP/KOV-interventies, zoals een KOPP/KOV-brochure, een gesprek met het kind of gezin, een KOPP/KOV-kindergroep, een KOPP/KOV-oudercursus, via meer generieke interventies zoals Triple P of behandeling. In de KOPP-Richtlijn is een overzicht van KOPP/KOV-interventies opgenomen.

> Ondersteunende instrumenten voor professionals

Samenwerkingspartners

Lokale en regionale samenwerking is van groot belang om KOPP/KOV-kinderen tijdig de juiste preventie, zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Er zijn verschillende samenwerkingspartners: ketenzorgpartners, ouders, naasten, gemeenten, zorgverzekeraars en beroepsgroepen en -verenigingen.

> Hoe u met de partners kunt samenwerken

Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg

In 2020 is de Strategische Alliantie Jonge Mangelzorg opgericht om landelijk meer aandacht en betere ondersteuning voor jonge mantelzorgers, gezinnen en professionals te realiseren. Het Trimbos-instituut is trotse deelnemer van deze alliantie. Meer aandacht voor jonge mantelzorgers is namelijk hard nodig. Om deze gezamelijke doelstelling te realiseren, bundelen we kennis en expertise vanuit landelijke (kennis)instituten, lokale en regionale stichtingen en (voormalig) jonge mantelzorgers.

> Meer info over de alliantie

Meer kennis opdoen

Er zijn verschillende platformen en bronnen waar u terecht kunt als professional om meer kennis op te doen over KOPP/KOV:

Meer informatie

In onze toolbox vindt u veel handige tools rondom KOPP/KOV.