Landelijk Platform KOPP/KOV

Het Trimbos-instituut organiseert twee keer per jaar het Landelijk Platform KOPP/KOV (voorheen KOPP/KVO). Het Platform staat open voor alle stakeholders die een rol hebben in het signaleren en ondersteunen van de KOPP/KOV-doelgroep. Te denken valt aan zorgprofessionals, onderwijsprofessionals en beleidsmakers bij gemeenten en zorgverzekeraars. Buiten de Platformbijeenkomsten worden de leden van het Platform op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

Doelen van het Platform KOPP/KOV

Het Landelijk Platform KOPP/KOV heeft de volgende doelen:

  1. Agendering van KOPP/KOV en -problematiek
  2. Kennis en deskundigheid bevorderen
  3. Netwerkontwikkeling

Deelnemen aan het Platform KOPP/KOV

U kunt zich aanmelden als deelnemer aan het Landelijk Platform KOPP/KOV. U krijgt dan tweemaal per jaar een uitnodiging voor de landelijke bijeenkomst op het Trimbos-instituut. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema. Wilt u zich aansluiten bij het platform? Gebruik het aanmeldformulier.