KOPP/KOV: wat zijn de risico’s?

KOPP/KOV-kinderen (voorheen KOPP/KVO-kinderen) lopen een groter risico om vroeg of laat psychische problemen en/of een verslaving te krijgen dan kinderen van ouders zonder psychische en/of verslavingsproblemen. 

Bij psychische problemen kan gedacht worden aan depressie, angst, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline. Onder verslavingsproblemen verstaan we alcohol- en drugsverslaving.

Minderjarige KOPP/KOV-kinderen

  • Minderjarige KOPP/KOV- kinderen hebben een 2 tot 3 keer zo grote kans om zelf ook psychische problemen of verslaving te ontwikkelen in hun leven ten opzichte van kinderen die opgroeien zonder ouders met deze problemen. Dat de schattingen uiteenlopen heeft onder andere te maken met hoe psychische problemen en verslaving worden vastgesteld en geregistreerd in de verschillende landen.
  • Minderjarige KOPP/KOV-kinderen doen 5 keer vaker een beroep op de gespecialiseerde jeugd-GGZ dan kinderen van ouders zonder psychische problemen.
  • Minderjarige KOPP/KOV-kinderen lopen 2 tot 3 keer zoveel risico op kindermishandeling in de thuissituatie dan andere kinderen.

Depressie en angststoornis

Nederlands onderzoek toont aan dat 65% van de kinderen van ouders met een depressie en/of angststoornis op 35-jarige leeftijd zelf een depressie en/of angststoornis heeft of heeft gehad.

Risicogroepen

Binnen de totale KOPP/KOV-groep is het risico op een stoornis het grootst bij:

  • meisjes en vrouwen
  • kinderen van wie beide ouders een psychische stoornis hebben
  • kinderen van ouders die op jonge leeftijd een depressie en/of angststoornis kregen
  • kinderen uit een minder goed functionerend gezinssysteem

Wanneer kinderen tot  meerdere van deze groepen behoren is de kans op een psychische stoornis nog groter. Bekijk ook de andere risicofactoren.