KOPP/KOV toolbox

Het is van belang dat alle betrokken partijen adequaat omgaan met problematiek rondom KOPP/KOV (voorheen KOPP/KVO) en preventieve maatregelen nemen. Deze toolkit bevat ondersteunend materiaal voor professionals, zorgverzekeraars, gemeenten, ouders van KOPP-kinderen en KOPP-kinderen zelf.

Kindcheck

De Kindcheck is speciaal bedoeld voor mensen die werken met volwassen cliënten, zoals (huis)artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters en psychologen. De Kindcheck houdt in dat hulpverleners in hun contacten met cliënten nagaan of er kinderen in het gezin zijn en inschatten of zij veilig zijn. De Kindcheck is onderdeel van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Meer informatie over de Kindcheck

KOPP-Richtlijn

De KOPP-Richtlijn voor de jeugdhulp en jeugdbescherming bevat aanbevelingen voor het professionele handelen rond KOPP/KOV. De richtlijn is gebaseerd op evidence-based kennis uit wetenschap en praktijk en is opgesteld door betrokken beroepsgroepen. De richtlijn gaat in op:
   
   - De aard en gevolgen van KOPP/KOV-problematiek
   - Het screenen van risico’s voor het kind
   - Het inzetten van preventieve of behandelinterventies
   - Het omgaan met ingewikkelde situaties

Download de KOPP-Richtlijn voor professionals

Download de informatie voor ouders

KOPP/KOV-interventies

KOPP-informatie wijkteams

De werkkaart op wijkteamswerkenmetjeugd.nl helpt jeugdprofessionals bij het herkennen van de gevolgen en signalen bij KOPP-kinderen en -jongeren. Op de werkkaart staan per leeftijdsfase de verschillende psychosociale problemen en ontwikkelingsproblemen.

Bekijk de werkkaart 
Gezocht: jonge mantelzorgers
Zorg jij (of ken je iemand die zorgt) voor een naaste die ziek is, een beperking, verslaving, of psychische kwetsbaarheid heeft? Maak je je sinds de coronacrisis juist meer, of minder zorgen? We horen graag hoe het met jou gaat. 

De uitkomsten bespreken we (Stichting JMZ Pro, het landelijk netwerk voor en door professionals betrokken bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers en/of hun gezinnen) met professionals die met jonge mantelzorgers werken en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zodat zij er wat aan kunnen doen. De vragenlijst is makkelijk in te vullen (aanklikbaar), duurt 5-7 minuten en is anoniem. Je mag hem samen met je ouders invullen, maar denk eraan: jouw mening telt!

Vragenlijst invullen