Verschillende KOPP/KOV-groepen

Professionals die te maken hebben met KOPP/KOV-kinderen (voorheen KOPP/KVO-kinderen) en/of hun ouders zijn: professionals in het hele sociale en zorgdomein, van preventie tot behandeling en van onderwijs, welzijn en jeugdhulp tot volwassenenzorg.

Er zijn verschillende routes waarop KOPP/KOV-kinderen in beeld kunnen komen bij zorgprofessionals. Binnen deze routes kunnen professionals vier KOPP/KOV-groepen onderscheiden:

Kinderen (zonder zichtbare problemen) van ouders die hun eigen psychische of verslavingsproblemen erkennen en hiervoor hulp zoeken

Deze groep komt in beeld via de professional die in contact staat met de ouder. Dit kan de huisarts zijn, iemand van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), het wijkteam, de thuiszorg, maatschappelijk werk, de generalistische basis-GGZ of specialistische GGZ of de verslavingszorg. Deze professionals signaleren de KOPP/KOV-situatie, maken een risico-analyse voor het kind, bespreken de ouderrol met de cliënt en leiden kind en/of ouder toe naar KOPP/KOV-interventies.

Kinderen (zonder zichtbare problemen) van ouders die hun psychische of verslavingsproblemen niet erkennen en/of geen hulp voor zichzelf of hun kind willen

Deze groep komt ook in beeld via de professional die in contact staat met de ouder zoals hierboven beschreven. De professional signaleert of de cliënt met psychische of verslavingsproblemen (en die wellicht om een andere reden hulp vraagt) kinderen heeft en maakt een risico-analyse voor het kind. Daarbij is het bespreken van de ouderrol en het toeleiden naar interventies ingewikkelder dan in het eerste geval.

KOPP/KOV-Richtlijn: zorgmijdende ouders

Kinderen (uit bovengenoemde categorieën) met psychosociale of gedragsproblemen of psychische stoornis

Deze groep komt in beeld via de professional die in contact staat met het kind, bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het wijkteam, JGZ, huisarts, praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ jeugd (POH-GGZ jeugd), basis-GGZ jeugd en specialistische jeugd-GGZ. Zij werken aan het versterken van beschermende factoren voor het kind, voeren een risico-analyse uit voor de andere kinderen, bespreken het ouderschap en leiden toe naar preventie- of zorgaanbod.

(Jong)volwassen KOPP/KOV-kinderen

Deze groep komt in beeld via de zorgverlener die in contact staat met de (jong)volwassen KOPP/KOV-cliënt. Deze signaleert KOPP/KOV-problematiek en leidt toe naar een preventie- of zorgaanbod.