KOPP/KOV succesverhaal: ondersteuning kwetsbare moeders

VoorZorg biedt preventieve ondersteuning aan jonge, kwetsbare moeders en hun kinderen - waaronder de KOPP/KOV-doelgroep (voorheen KOPP/KVO-doelgroep). Doel van het programma is om kindermishandeling te voorkomen en de gezondheid en ontwikkelingskansen van moeders en hun kinderen te bevorderen.

Preventie ondersteuning

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap en gaan door tot het kind 2 jaar is. De centrale onderwerpen zijn:

Gezondheid moeder: bijvoorbeeld het stimuleren van gezonde voeding, voldoende beweging en stoppen of minderen met roken.

Gezonde omgeving: hygiëne en veiligheid, bijvoorbeeld de omgang tussen het kind en huisdieren.

Levensloop moeder: aandacht voor omgaan met belastende ervaringen uit het verleden, waaronder misbruik of mishandeling.

Moederschap en Opvoedondersteuning: bijvoorbeeld het creëren van een dag-nachtritme bij baby’s, leren spelen met het kind en het opbouwen van een veilige hechtingsrelatie met het kind.

Familie en vrienden: een beroep doen op het netwerk voor steun en/of aandacht voor uitbreiding van het netwerk.

Gebruik van gemeenschapsvoorzieningen: bijvoorbeeld adviezen van verloskundige zorg of gebruikmaken van het aanbod ter vermindering van middelengebruik.

Dit initiatief is uitgevoerd door Jeugdverpleegkundigen die zijn opgeleid tot VoorZorgverpleegkundigen.

Effect

Onderzoek naar de effectiviteit van VoorZorg laat een afname zien in:

  • Het aantal meldingen van kindermishandeling
  • Het aantal gevallen van fysiek huiselijk geweld
  • Het aantal gerookte sigaretten tijdens de zwangerschap en het moederschap
  • Vaker en langer geven van borstvoeding

Succesfactoren

Vertrouwensrelatie: de vertrouwensrelatie tussen de VoorZorgverpleegkundige en de moeder. Deze vertrouwensrelatie kan ontstaan dankzij het langdurige karakter van de interventie en door de specifieke opleiding en begeleiding van VoorZorgverpleegkundigen.

Begeleiding aan huis: door begeleiding aan huis is ondersteuning in de eigen omgeving mogelijk.

Haalbare doelen: het stellen van realistische en haalbare doelen en het versterken van de vaardigheden van de moeder.