KOPP/KOV succesverhaal: structurele aandacht voor ouderschap bij ouders met een verslaving

Opvoedondersteuning aan ouders binnen de verslavingszorg en GGZ wordt vaak niet standaard aangeboden. Het Programma Verslaving & Ouderschap (PVO) helpt om op een gestructureerde manier aandacht te besteden aan ouderschap bij cliënten.

Aandacht voor ouderschap

Structurele aandacht voor ouderschap werd gerealiseerd door: 

 • Signalering van cliënten met kinderen tijdens intake (Kindcheck).
 • Uitnodigen en informeren van de cliënt.
 • Inventarisatiegesprek voeren over opvoeding en ontwikkeling van de kinderen met een aanvullende screening.
 • Een (intercollegiaal) indicatieoverleg.
 • Adviesgesprek met de cliënt voeren waaarin de bevindingen van het indicatieoverleg teruggekoppeld worden aan de cliënt.
 • Interventie en doorverwijzing.
 • Afsluiting en terugkoppeling.

Dit initiatief is ontwikkeld door Brijder Verslavingszorg, met financiering van ZonMw.

Succesfactoren

 • De Kindcheck structureel verankeren in de intake.
 • Ouderschap vanaf de start van de behandeling bespreekbaar maken.
 • Het kind in beeld houden.
 • Het bespreekbaar maken van oudersignalen en de vertaling maken naar kindsignalen. Bijvoorbeeld: een ouder geeft aan ‘s ochtends moeilijk uit bed te komen; dit kan voor het kind betekenen dat het niet geholpen wordt bij het opstaan, ontbijten en op tijd naar school gaan.
 • Laagdrempelige doorverwijsmogelijkheid.
 • Samenwerking en afstemming met andere instanties die betrokken zijn bij de cliënt en zijn/haar gezin.